Get Adobe Flash player

ALMĂJAN, Ion Marin

Printer-friendly versionPDF version

Almăjan Marin Ion

Prozator, poet, editor, jurnalist
Data și locul nașterii: 16.XI 1940, comuna Dalboşeţ, j. Caraş-Severin.
Studii: școala generală Dalboșeț și Bozovici (1947-1954); Liceul C. Diaconovici – Loga (1954-1959), Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara (1960-1965).
Profesii, locul de muncă:
Redactor, şef  secţie de cultură, redactor şef adjunct  ziarul “Drapelul roşu”, Timişoara (1966-1979), Director Editura “Facla”, Timişoara (1979-mai 1989); Bibliotecar la Biblioteca judeţană Timiș (1989- 1991); Publicist comentator, Șef secţie de cultură  ziarul “Renaşterea bănăţeană”, Timişoara, Redactor-realizator al suplimentului de cultură “Paralela 45” ( 1991-2000); Director Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a județului Timiş (2000-2005).
Anul debutului în literatură: revista Scrisul bănățean Timișoara, 1962
Anul debutului editorial: Sunt dator cu o durere, povestiri, Editura Eminescu, București, 1970
Anul primirii în Uniunea Scriitorilor: 1972
Colaborări (reviste și publicații literare): Orizont, Arca, Familia, Steaua, Convorbiri literare, Ramuri, Luceafărul, SemeniculColoana InfinituluiOrient Latin, Anotimpuri literare, ConfluențeMagazin cultural și de informație, ArcadiaAlbina românească, Ardealul literar și artistic, Icoane bănățene, EminescuMedeeaCetatea culturalăReflex, Almăjana, Almăj, Cafeneaua literarăColumna 2000, Tăt Banatu-i fruncea, Vrerea, Viața de pretutindeni, Interferențe,  Alternanțe, Renașterea bănățeană-Paralela 45, Banat, Actualitatea lterară, Spiritul critic, Il punto, Impegno 80, Avvisatore, Trapani sera, L’Archenio (Italia), Saghtar.  Famlijia Kana (Malta), Delfika Tetradia (Grecia) etc.
 Volume de autor publicate:
Sunt dator cu o durere, povestiri, București., Ed. Eminescu, 1970;
Spune-mi, unde duce acest drum?, roman, Ed. Eminescu, București, 1972; Neîmpăcaţi în mânie, roman, Ed. Eminescu, București, 1974;
Sentimentul puterii, roman, Ed. Eminescu, București,1976;
Tornada, roman, Ed. Eminescu, București, 1980;
Întoarcerea spre asfinţituri, povestiri, Timişoara Ed. Facla, 1984;
În afara gloriei, vol.I,Timişoara, Ed. Renaşterea, 1994;
Vremea hahalerelor, pamflete politice,Timişoara, Ed. Augusta 1998;
Mătuşa mea Maria Theresia, povestiri, Timişoara, Augusta, 2003,
În afara gloriei, roman, vol I si II, editie revăzută şi adăugită Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2006;
Ca mierea, ca fierea-cuvântul, publicistică,Timişoara, Ed. Excelsior Art 2007;
Amintiri despre țărani, poeme, Timișoara, Ed. David Press Print, 2011;         România cu pistolul la tâmplă, publicistică, Ed. David Press Print, Timișoara 2013:
Mătușa mea Maria Theresia, povestiri, ed. a II-a Timișoara Ed. David Press Print, 2016.
 
Ediții îngrijite:
Ţara Almăjului, cercetări monografice, prefață, ediție îngrijită, Timişoara, Ed. Mirton 2004;
Emil Petrovici-Folclor din Valea Almăjului, prefață, note, ediție îngrijită,Timişoara, Ed. Waldpress, 2005;
Fascinația și magia scenei, actorul Vladimir Jurăscu față-n față cu critica teatrală, prefață, ediție îngrijită, Timișoara, Editura David Press Print 2012;
Tradiție și postmodernitate, două secole de artă plastică în Banat (coordonatori: Ion Marin Almăjan, Andrei Medinski), Coeditori: PENTA d VISUAL; MIRTON; ARTPRESS; Timișoara, 2003;
Timișoara, Istorie și monumente (colectiv de redacție: Ion Marin Almăjan, Doina Antoniuc, Andrei Medinski), Ed. PENTAd ViSUAL, Timișoara, 2001
Traduceri din opera personală în alte limbi:
Reqviem per una regina, povestiri, Ed. Impegno 80, Mazara del Vallo, Sicilia , Italia, 1984;
Poeti romeni contemporanei (antologie în colaborare cu Mihai Ungheanu şi Cezar Ivănescu), Ed Impegno 80, Mazara del Vallo, 1986;
Tornado, roman, Ed. Makedonska Kniga, Skopje, Macedonia, 1982;
Deset svremeni rumânski raskazvaci - 10 prozatori români contemporani, prezentare Cornel Regman, Sofia, Bulgaria, Ed. Narodna cultura,1975.
Premii, titluri onorifice, medalii şi distincţii:
Premiul de Excelenţă al Uniunii Scriitorilor, Filiala TImişoara pentru întreaga operă,1996,
Premiul literar al Filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor pentru volumul: Mătuşa mea Maria Theresia, 2003;
Ordinul Național Meritul cultural clasa a IV-a, 1974;
Diploma de Onoare a Centrului Universitar Timişoara pentru merite deosebite în promovarea operei eminesciene , 1989;
Ordinul Serviciul Credincios în grad de Cavaler, 2002;
Placheta de Cetăţean de onoare al oraşului Mazara del Vallo, Sicilia, 1986;
Premiul anual de creaţie Persona Maxima al Bibliotecii judeţene Paul Iorgovici, Reşiţa,2000;
Diploma și Titlul  de Cetăţean de Onoare al comunei Dalboşeţ, 2001;
Diploma de Excelenţă- Consiliul judeţean, Centrul de cultură şi civilizaţie tradiţională Caraş-Severin, revista Reflex, pentru măestria, originalitatea și profunzimea scrisului său despre Ținutul Banatului și oamenii săi, 2004;
Diplomă de onoare - Mitroploia Banatului, 2004;
Diploma de Excelenţă- Filarmonica Banatul, 2004;
Diploma de excelenţă - Primăria Caransebeş şi Biblioteca Mihail Haliciu, 2003;
Premiul de Excelenţă – Asociaţia Română pt. Patrimoniu,  pentru ansamblul operei,Bucureţti, 2006;
Diplomă de Excelenţă „In Magistri honorem” - Biblioteca municipală Lugoj şi Cenaclul Banat al Casei de cultură a sindicatelor , 2007,
Diploma „Pro cultura” din partea Consiliului județean Timiș pentru întreaga activitate și merite deosebite în promovarea  artei și culturii timișene, 2008; Diploma de Excelență din partea Municipiului Timișoara și a Casei de cultură a municipiului Timișoara pentru întreaga operă scrisă și contribuția inestimabilă la îmbogățirea patrimoniului spiritual al Banatului 2010;
Premiul pentru poezie pentru cartea Amintiri despre țărani al Filialei din Timișoara a Uniunii Scriitorilor, 2012,
Premiul de Excelență pentru Poezie din partea Municipiului Timișoara, 2012;
Diploma și Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Anina, 2013,
Diploma și Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului .Timișoara 2014.
Referințe critice
În presă:                              
Cornel Ungureanu, Orizont, nr.9, 1970, Timişoara ;  Al.M.Vaida, Astra, nr.9 1970, Braşov ; Mircea Iorgulescu, România literară,  nr. 35, 27 august 1970, Bucureşti; Lector, Luceafăru,l nr.21 1970, Bucureşti; Simion Dima, Drapelul roşu din 14 VI 1970, Timişoara; M. Kosanici, Banatske Novine, 2 VII 1970, Timişoara; Gheorghe Jurma, Flamura, 19 II 1970, Reşiţa; Sergiu Levin, Drapelul roşu 17 III 1972, Timişoara; Eduard Schneider, Neue Banater Zeitung, 21 XI 1972, Timişoara; Nicolae Ţirioi, Drapelul roşu, 2 XII 1972, Timişoara; Nicolae Ţirioi, Knijevni Jivot, nr. 2 1973, Timişoara; Eugen Dorcescu, Flamura, 10 I 1973, Reşiţa; Mircea Şerbănescu, Drapelul roşu, 17 III 1973, Timişoara; Mircea Iorgulescu, Luceafărul, 3 III 1973, Bucureşti; Ion Arieşanu, Drapelul roşu, 1 IV 1973, Timişoara; Lector, Luceafărul, 3 III 1973, Bucureşti; Dana Dimitriu, Argeş 4 III 1973, Ploieşti; Haralambie Ţugui, Cronica, nr.32 1973, Iaşi; Olimpia Berca, Drapelul roşu, 20 XI 1974, Timişoara; Nicolae Ţirioi, Knijevni Jivot, nr.1 1974, Timişoara; Eugen Dorcescu, Orizont, nr.48 1974, Timişoara; Ion Jurca Rovina Banatske Novine, 6 XII 1974, Timişoara; Imecs Jeno, Szabad szo, 15 XII 1974, Timişoara; Cornel Ungureanu, Drapelul roşu, XII 1974, Timişoara; Eugen Dorcescu, Orizont, 19 IX 1975, Timişoara ; C.Motru, Forum studenţesc, nr.7 1975, Timişoara; Sergiu Levin, Flamura, 28 I 1975, Reşiţa; Voicu Bugariu, Luceafărul, 8 II 1975, Bucureşti; Eugen Dorcescu, Drapelul roşu, 4 XII 1976, Timişoara; Pongracz Maria, Szabad szo, 15 XII 1976, Timişoara; Lucian Alexiu, Familia, nr.2 1977, Oradea; Valentin Mihăescu, Luceafărul, nr.25 1977, Bucureşti; Dumitru Micu, Contemporanul, 8 IV 1977, Bucureşti; P.N.Dolângă, Flacăra roşie, 17 VIII 1977, Arad; Nicolae Ciobanu, Luceafărul, 22 VIII 1977, Bucureşti; Al. Ruja, Orizont, 30 III 1978, Timişoara; Walter Konschitzky, Neuer Weg, 18 VI 1979, Bucureşti; Florin Bănescu, Flacăra roşie, 25 V 1980, Arad; Eugen Dorcescu, Drapelul roşu, 24 V 1980, Timişoara; Gheorghe Jurma, Flamura, 19 VII 1980, Reşiţa; Marcel Pop-Corniş, Familia, iunie 1980, Oradea; Ludwig Adler, Neuer Banater Zeitung, 1 VII 1980, Timişoara; Nicolae Ţirioi, Banatske novine, 10 VIII 1980, Timişoara; IvoMuncian, Knijevni jivot, 1980, Timişoara; Dan Mutaşcu, Săptămâna, 3 X 1980, Bucureşti; Dan Mutaşcu, Tribuna Sibiului, 30 VI 1980, Sibiu; Ion Arieşanu, Contemporanul, 20 VIII 1980, Bucureşti; Titu Popescu, România liberă, 15 VIII 1980, Bucureşti; Eugen Dorcescu, Orizont, 21 VIII 1980, Timişoara; Ion Rusu Şirianu, Ramuri, 15 VII 1980, Craiova; Cornel Ungureanu, Orizont, 5 VI 1980, Timişoara; Al.Ruja, Tribuna, 17 VII 1980, Cluj Napoca; Traian Liviu Birăescu, Drapelul roşu, 23 IV 1980, Timişoara; Sultana Craia, Luceafărul, 15 XI 1980, Bucureşti; Henri Zalis, Săptămâna, 17 X 1980, Bucureşti; Rolando Certa, Panorama, 21 V 1982, Italia; Alex Ştefănescu, Suplimentul literar al Scânteii tineretului, 10 II 1982, Bucureşti; Rolando Certa, Il punto, nr.1983, Italia; Carmelo Pirrera, Avvisatore, 25 IV 1984, Italia; Benitto Mazzi, Ecco dell Ossola, 14 VII 1984; Giuseppe Guida, Il punto, nr.3 1984, Italia; Antonino Contiliano, Trapani sera, 18 V 1984, Trapani, Sicilia; Lucio Zinna, Impegno 80, nr. 16 1984, Mazara del Valo, Sicilia; x x x România literară, 8 IX 1984, Bucureşti; Hristu Cândroveanu, Luceafărul, 1 IV 1984, Bucureşti; Adrian Dinu Rachieru, Luceafărul, 15 XII 1984, Bucureşti; Ioan Alexandru, Luceafărul, 16 VII 1984, Bucureşti; Victor Crăciun, România literară, 15 XI 1984, Bucureşti; Irene Maruso, Trapani sera, 12 IV 1985, Trapani, Sicilia; Adrian Dinu Rachieru, Luceafărul, 15 XII 1984, Bucureşti ; Emanuele Gagliano, Impegno, 80, 3 V 1985, Mazara del Vallo Sicilia; Giuseppe Possa, Ecco dell Ossola, 10 II 1985, Italia; Valeriu Bârgău, Contemporanul, 29 III 1985, Bucureşti; A.Jivanov, Banatske novine, 3 V 1985, Timişoara; Mihai Ungheanu, Luceafărul, 10 VIII 1985, Bucureşti ;Alex. Ruja Luceafărul 18 V 1985, Bucureşti ; Alex.Ruja; Astra nr.7/166/ 1985, Târgu Mureş ; Titu Popescu, Transilvania nr.4 1985, Sibiu ; Eugen Dorcescu, Orizont 15 II 1985, Timişoara ; Radu Enescu,Familia nr.3III 1985, Oradea ; AL.M. Vaida, Astra, nr.9/166/ 1985, Braşov; Alex.Ruja, Luceafărul, 4 I 1986, Bucureşti; Alex.Ruja, Luceafărul, 30 IV 1986, Bucureşti; Alex. Ruja, Luceafărul, 19 VII 1986, Bucureşti; Bice Ruggierello, Trapani sera, 1 V 1986, Trapani, Sicilia; Valeriu Musteţiu, Orizont, 25 IV 1986, Timişoara; Nicolae Ţirioi, Banatske novine, 11 VII 1986, Timişoara; Petre D.Anghel, Săptămâna, 13 VI 1986, Bucureşti; Olimpia Berca, Orizont, nr. 36, 4 X 1987, Timişoara; Alexandru Ruja, Luceafărul, 23 IV 1988; Alex Ştefănescu, Tomis, IV 1988, Constanţa; Valeriu Bârgău, Orizont, 1 III 1988, Timişoara; Ion Arieşanu, Orizont, 24 IV 1987, Timişoara; Olimpia Berca, Orizont, 15 XII 1989, Timişoara; Artur Silvestri, Luceafărul, 1 IV 1989, Bucureşti; Pavel Petroman, Paralela 45, supliment cultural al ziarului Renaşterea bănăţeană, 20 III 1993, Timişoara; Adrian Dinu Rachieru, Banatul, anul I, 5/XII 1994 Timişoara; Ionel Bota, Timpul, 30 XII 1994, Reşiţa; Ion Jurca Rovina, Renaşterea bănăţeană, 28 X 1994,Timişoara; Adrian Dinu Rachieru, Renaşterea bănăţeană, 9 XI 1994, Timişoara ; Mircea Şerbănescu, Renaşterea bănăţeană, 29 XII 1994, Timişoara; Adrian Dinu Rachieru, Anotimpuri literare, nr.8, trim.IV 1994; nr.9 trim I 1995, Timişoara; Adrian Dinu Rachieru, Renaşterea bănăţeană, XI 1994 ; Adrian Dinu Rachieru, Banatul, 5 XII 1994; Ionel Bota, Timpul, 30 XII 1994, Reşiţa; Ionel Bota, Timpul, 24 XI 1995, Reşiţa; Rodica Opreanu, Orient Latin, nr.6, anul III iunie 1995, Timişoara;  Nicolae Petruţ, Renaşterea bănăţeană, 12 VIII 1995; C.Aldea, Renaşterea bănăţeană 21 XI 1995,Timişoara ; Henri Zalis, Flacăra nr.3-4 din 30 I 1995, Bucureşti; Alex.Ruja, Paralela 45, supliment cultural al ziarului Renaşterea bănăţeană din 22 X 1995, Timişoara; Iosif  Băcilă, Jurnalul de Timiş, 6 XII 1995, Timişoara;  Ion Şerban Drincea, Gorjeanul, 1 II 1995, Drobeta Turnu Severin; Cornel Ungureanu, Orizont, nr.1 ian. 1995, Timişoara; Ionel Bota, Almăjul, nr 1 ian.-martie 1995, Şopotul Vechi, Caraş-Severin; Călin Chincea, Almăjul, nr.1 ian.-martie 1995, Şopotul Vechi, Caraş-Severin; Iosif Băcilă, Almăjul nr.1 ian.-martie 1995, Şopotul Vechi, Caraş-Severin; Doru Branea, Realitatea bănăţeană, 21 XI 1995, Timişoara; Costel Tomoşoiu, Vrerea, serie nouă, nr.1 1995, Timişoara; Ion Arieşanu, Semenicul, nr.2 feb.1996,Reşiţa; Călin Chincea, Semenicul, nr.2 feb.1996, Reşiţa; Adrian Dinu Rachieru, Banatul, anul II dec.1995, Timişoara; Vasile Pistolea, Vrerea, nr.6 oct.1996; Aurel Turcuş, Renaştrea bănăţeană, 16 III 1996, Timişoara; Doru Branea, Realitatea bănăţeană, 16 III 1996, Timişoara; S.P.D., Agenda zilei, 2 VII 1997 Timişoara; Adrian Popescu, Ramuri, nr.3-4 1997, Craiova; Nicolae Danciu Petniceanu, Vrerea, nr.8 1997, Timişoara; Robert Şerban, Renaşterea bănăţeană, 2 iun.1997, Timişoara; Nicolae P., Vrerea, nr.10 1997, Timişoara; Simion Dima, Paralela 45, 4 VIII 1998 Timişoara; Ionel Bota, Oraviţa, anul II, nr.1 ian.-iul.1998, Oraviţa; Daniela Scuturici, Forum studenţesc, nr.1 1999, Timişoara; Iosif Băcilă, Almăjana, nr.3 dec.1999, Bozovici, Caraş-Severin; Călin Chincea, Almăjana, nr.3 dec.1999, Bozovici, Caraş-Severin; N.D. Petniceanu, Almăjana, nr.1 1999, Bozovici, Caraş-Severin; Ionel Bota, Anotimpuri literare, nr.24/1998; nr.25/1999,
Timişoara; Ion Jurca Rovina, Renaşterea bănăţeană, 30 IV 1998; Simona Popovici, Agenda zilei, 30 IV 1998, Timişoara; C.D.Tomov, Agenda zilei, 18 XI 2000, Timişoara; Ionel Bota, Almăjana, nr.2/ 2000, Bozovici, Caraş-Severin; Lia Lungu, Tibiscus, nr.5 7XI 2000, Timişoara; xxx Semenicul, nr.3-4/2000, Reşiţa; Ada D. Cruceanu, Reflex, nr.3 dec. 2000, Reşiţa; xxx, Eminescu, nr. 2, 2 IX 2000, Timişoara; Iosif Băcilă, Anotimpuri literare, nr.30/2000, Timişoara; Mircea Şerbănescu, Anotimpuri literare, nr.31/2000, Timişoara; Călin Chincea, Anotimpuri literare, nr.31/2000, Timişoara; Ada D. Cruceanu, Convorbiri literare, nr.10 2000, Iaşi; Ildico Achimescu, Prima oră,  17 XI 2000, Timişoara; Olimpia Berca, Paralela 45, 21 III 2000, Timişoara; C.D.Tomov, Almăjana, nr.3/ 2001, Bozovici, Caraş-Severin; xxx, Almăjana, nr.2/ 2002, Bozovici, Caraş-Severin; L.P., Ziua de vest, 25 IX 2001; Ildico Achimescu, Prima oră,  4 XI 2003, Timişoara; Mircea Şerbănescu, Anotimpuri literare, nr.42/2003, Timişoara; Ildico Achimescu, Prima oră, 27 II 2003, Timişoara; Maria Aron, Reflex, nr. 4,5,6,/ 2003, Reşiţa; Ionel Bota, Almăjana, nr 2, 2003, Bozovici, Caraş-Severin; Nicolae Irimia, Almăjana, nr. 3 2003, Bozovici, Caraş-Severin; Nicolae Irimia, Timpul, 31 X 2003, Reşiţa; Nicolae Rotaru, Timpolis, 28-30 iulie 2003, Timişoara ; Mircea Şerbănescu, Anotimpuri literare nr. 42/ 2003, Timişoara; Simona Popovici Donici, Agenda zilei, 26 II 2003, Timişoara; Sorin Precup, Renaşterea bănăţeană, 12 IV 2003, Timişoara; Daniela Raţiu, Ziua de vest, 12 IV 2003, Timişoara; Ildico Achimescu, Prima oră, 12 IV 2003, Timişoara; Alimpie Ignea, Reflex, nr 1, 2, 3,/ 2004, Reşiţa; Cristian Pătrăşconiu, Focus, 15-21 X 2004, Timişoara; Alexandru Nemoianu, Almăjana, nr. 3 / 2004, Bozovici, Caraş-Severin; Nae Laura Maria, Tinere condeie, anul VI nr.7 2004, Timişoara; Nicolae  Pătruţ, 24 de ore, joi 24 XI 2005, Reşiţa; Vasile Frăţilă, Almăjana, nr.1/ 2005, Bozovici, Caraş-Severin; S.P.Donici, Agenda zilei, 19 XI 2005, Timişoara; Lăcrămioara Ursa, Renaşterea bănăţeană, 19 XI 2005, Timişoara; Lăcrămioara Ursa, Renaşterea bănăţeană, 19 III 2005, Timişoara; Cronicar, Anotimpuri literare, nr.50/2005, Timişoara; Nicolae Irimia, Sud-vestul, 8 X 2005, Reşiţa; Angelica Hierac, Reflex, nr.1-2-3, 2005, Reşiţa; Petru Vasile Tomoioagă, Timişoara, nr.63, 2 iunie 2005; Alex. Ruja, Renaşterea bănăţeană, 1 III 2005, Timişoara; x x x, Renaşterea bănăţeană, 4 I 2005, Timişoara; Sorin Precup, Renaşterea bănăţeană, 18 II 2006; Lucian Sava, Agenda zilei, 18 II 2006; Adrian Dinu Rachieru, Orient Latin, Timișoara, an XIII, 1(48), 2006; Radu Theodoru, Valahia, Giurgiu, nr.18/ aprilie 2006; Călin Chincea, Reflex, Reşiţa, an VII,(serie noua), nr.7-9, iulie-septembrie, 2006; Corin Jianu, Redeşteptarea, Lugoj, 24-30 august, 2006; Călin Chincea, Reflex, nr.10-12, oct.-dec. 2006; Călin Chincea, 24 de ore, 16 VI 2006, Reşiţa; Radu Theodoru, Valahia, Giurgiu, nr.18/aprilie 2006; Florina Maria Băcila, Almăjana, nr.1/2006, Constantin Buiciuc, Banat, Lugoj, nr.8-9, aug.-sept. 2006; Ioan Ardeleanu, Banat, nr.10-12, oct. 2006, Lugoj; Mircea Şerbănescu, Anotimpuri literare, Timișoara, nr.55/2006; Iosif Băcila, Almăjana, nr.3, 2006, Bozovici; Alexandru Nemoianu, Albina românescă, București, ian-feb.2007; Al.Nemoianu, Banat, Lugoj, nr.4-5 2006; Adrian Dinu Rachieru, Actualitatea literară, Lugoj, mai 2016.
În volume:
Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, ediţia a II-a, Ed.Albatros, Bucureşti, 1977 p.19;
Cornel Ungureanu, Imediata noastră apropiere, Ed.Facla, Timişoara, 1980, p. 217-225;
Titus Crişciu, Naşterea zilei de azi, Ed.Facla, Timişoara, 1983 p. 5-11;
Romanul românesc în interviuri ( vol.I, partea II ), antologie, sinteze bibliografice şi indice de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, Ed. Minerva, Buc. 1985, p. 60-65, 766;
Alexandru Ruja, Parte din întreg, Editura de vest 1994, p. 117-123;
Dicţionarul scriitorilor români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Ed.Fundaţiei Culturale Române, Buc. 1995, p. 59-60;
Anton Cosma, Romanul românesc contemporan (II), Ed.Presa Universitară Clujeană, Cluj 1998, p. 147, 447;
Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, 1988, Ed. Amarcord, Timişoara, p. 11-12;
Alexandru Ruja, Parte din întreg, Ed.Excelsior, Timişoara 1999, p. 13-15;
Ada D. Cruceanu, Capete de pod, Ed.Anthropos, Timişoara, 2001, p. 244-248;
Olimpia Berca, Lecturi provinciale, Ed.Eubeea, Timişoara, 2003, p. 94-97;
Dicţionarul General al Literaturii Române, Academia Română, Ed.Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, p. 135-136;
Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Timișoara literară. Dicționar bibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor, Filiala Timișoara, Editura Marineasa, Timișoara, 2oo7;
Biblioteca Judeţeană Timiş, Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945-1999 ), Ed. Marineasa, Timişoara, 2000, p. 10-12 ;
Victoria I. Bitte, Tiberiu Chiş, Nicolae Sârbu, Dicţionarul scriitorilor din Caraş-Severin, Ed.Timpul, Reşiţa 1998, p. 9-11;
Valeri Bârgău, Generaţia 80, precursori & urmaşi, Ed Călăuza, Deva, p. 154-137;
Mariana Cernicova, Marin Bucă, Dicţionarul vieţii publice timişene postdecembriste. Partide, organizaţii, personalităţi, Ed.Intergraf, Reşiţa 2000 p. 202-203;
Gheorghe  Luchescu, Din galeria personalităţilor timişene, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1996, p. 9;
Valeriu Ureche, Oameni în vâltoarea timpului, Ed.Augusta, Timişoara 2002, p. 131-135;
Who’s who în România, Ed. Pegasus Press, Bucrești, 2002 -2015;
Dănilă Sitariu, Valea Almăjului, File de istorie şi credinţă, Ed.Timpul, Reşiţa, 2003, p. 152-153;
Gheorghe Jurma, Prima carte, Ed.Timpul, Reşiţa 2003, p. 68-71;
Gh. Jurma, Literatură şi istorie, Ed. Tim , Reşiţa, 2008, p. 197- 202;
Gh  Jurma, Eftimie Murgu, un portret pentru  eternitate, Ed, Tim Reșița  2009, p. 67-77:
Dănilă Sitariu, Ţara Almăjului, o vale a miracolelor, Ed. Waldpress, Timişoara 2000, p. 16;
Dănilă Sitariu, Locuri şi oameni din Ţara Almăjului, Ed.Signum, Reşiţa, 2002 p. 100-103 ;
Dănilă, Sitaru, Satul almăjan: statornicie și continuitate,  Ed. Gordian, 2005, p.197;
x x x, VIP în Banat, Ed. Almanahul Banatului, Timişoara, 2000, p. 14-15;
Titus Crişciu, Cei de lângă noi, Ed.Tim, Reşiţa 2005, p. 7-10 ;
Cornel Ungureanu, Geografia literaturii române, azi, vol 4. Banatul, Ed. Paralela 45, Piteşti 2005, p. 26-27;
Mariana Cernicova, Marin Bucă, Mass-media din Timișoara postdecembristă, Ed. Integraf, 2000;
Ioan Tomi, Ecce grata musica, Nicolae Boboc, un muzician al vremii sale, Ed. Sedona, Timișoara, 2002, p. 128, 129, 237;
Ildico Achimescu, Ca sticla zidul, Ed.Augusta, Timişoara, 2004, p.167-169;
Mircea Şerbănescu, Timişoara, memorie literară, Ed. Artpress, 2004;
Icoana Budescu, Dalboșeț, studiu monografic, Ed. TIM Reșița, 2007, p.327;
Rodica Opreanu, Întâmpinări cordiale, Ed. Eubeea, Timişoara, 2008;
Lăcrămioara Ursa, Pecetea destinului: creatori din Banat, Ed. Eurovest Publishing House, Timişoara, 2009;
Artur Silvestri, Critica prozei, vol. I, București, Ed, Carpathia, p. 26-33;
Ion Arieşanu, Printre înţelepţi, Ed. Eubeea, Timişoara, 2008,
x x x , Tradiție și postmodernitate - 200 de ani de artă plastică în Banat, ediția a II-a, Editura Grapfite, 2012, p. 185;
Fascinația ținutului, Ion Marin Almăjan în dialog cu critica literară, antologie  de texte critice, Prefață  Crișu Dascălu, Cuvânt introductiv, ediție îngrijită de Ioan David, Editura David  Pres Print, Timișoara,  2013, 393 p.;
Biruit-a gândul - Epistole dintre două veacuri, Prefață de Crișu Dascălu, Studiu introductiv. Ediție îngrijită de Ioan David, Editura David Press Print,  2014, 463 p.;
Titus Crișciu, Aniversați și alte scrieri, Editura David Press Print,  2015, pag.172-173;
Nicolae Irimia, Despre Almăj, almăjeni și faptele lor, Editura TIM 2016, p. 78;
Nicolae Pârvu, Când amintirile încep să doară, Ed. Helicon, 1995, p. 111-112;
Ion Pachia Tatomirescu, Pagini de istorie literară valahă de mâine, I, 2015;
Gheorghe Jurma, Întâmplări cu Afilon, Editura Timpul 1995, p. 23
Octavian Doclin, Ada D, Cruceanu, Față în față, publicistică, Ed. Marineasa 2012, 199 p. pag. 66-67;
Petroman Pavel, Petroman Ioan, Personalități de marcă la Timișoara,  Editura Eurostampa, 2008, pag 15-22,
x x x, Dicționar al Scriitorilor din Banat, Editura Universitații de Vest, 2005, p. 28-29;
Academia Română, Filiala Timișoara, Enciclopedia Banatului. Literatura, Editura David  Press Print, 2015, pag. 66-67.
Colaborări în volume:
     4 marie 1977, Secunde tragice, zile eroice. Din cronica unui cutremur, (ediție îngrijită de Aristide Buhoiu), Editura  Eminescu, București 1977;
Dan V. Poenaru, Cu paşi mărunţi prin comedia umană, Prefață, Ed. Orizonturi  Universitare, Timişoara, 1998;
Dan V. Poenaru, Istoria ortopediei din Banat, 2000;
Titus Crișciu, Nașterea zilei de azi, Ed. Facla, 1983;
Octavian Doclin, Metafore în stil pentru când voi fi copil, Prefață, 1991;
Caius Nicolae Danciu, Între falii culturale, 2010;
 Vasile Pintea, Album, Ed. Hestia 2001, p. 96-97;
 Virgil Birou, Răzbunarea lui Stolojan, Ed. Mirton, Timișoara, 1997;
 Nicolae Danciu Petniceanu, Lacrimă de taragot, Ed. Mirton, 2000;
Idealuri și împliniri, omagiu prim-rabinului dr. Ernst Neumann, 2002
Iosif Coriolan Buracu-o legendă vie, Editura TIM Reșița, 2008, p.11
Ionel Iacob Bencei, Haidaț să cărăm tulei, Prefață, Editura Eurostampa, Timișoara, 2015;
Mugurel Jula, Am fost 8 ani elev la Loga, Prefață, 1998;
Ionel Iacob Bencei, 75 de primăveri, Editura Mirton, Timișoara, 2015;
Ionel Iacob Bencei, Rondeluri, Ed. Singur, 2016;
Petru P. Falcă, Cărășeni de neuitat, Editura Eurostampa, Timișoara 2010;
Dan V. Poenaru, Profesiunea mea în și dincolo de cuvinte, Ed. Orizonturi Universitare
Patrimoniu banaticum  (IV),.Ed Mirtom,  2005, p. 267;
Mărturisiri de credinţă literară, Carpathia Press, Buc., 2000;
Patriarhul ardelean - Studii, eseuri şi evocări despre Raoul Şorban, Ed InterMundus, Buc. 2006;
Cuvinte pentru urmaşi, vol.II, Carpathia Press, Buc. 2007;
Al cincilea Patriarh, Ed. InterMundus, Buc. 2007;
Prof. Pavel Panduru, Ţara Almăjului, străvechi ţinut de continuitate şi simţire românească, Prefață, Ed. Neutrino, Reşiţa, 2008,
Ion Florian Panduru, Au murit poveştile, Siminico, Postfață, Ed Gordian 2008, Timişoara;
Eftimie Murgu - Erudiţie şi faptă, Excelsior Art, Timişoara  2009;
Artur Silvestri, mărturii tulburătoare, Ed Carpathia, Buc., 2009;
Ioan Cărmăzan, Povestiri din Bocşa, Postfață, Ed. Tim, Reşiţa, 2010;
Iosif  Băcilă, Răspântii peste veacuri, Ed. Excelsior Art 2012, p.18-21, 40-157, 242-269;
Băcilă Florina, Întâlnire cu Almăjana, Ed. Excelsior Art, 2007;
Iosif  Băcilă, Oglinzi în inima pietrei, Editura Timpul Reșița,  2002, p. 88-89;
Iosif Băcilă, Dor mărtirisit, Excelsior Art, 2010, p. 135-136;
Iosif Băcilă, Drumul unei sărbători, Editura TIM, Reșița, 2007, p. 225-226;
Florina Maria Băcilă; Iosif  Băcilă, Valea Almăjului - Oameni și fapte - Cartea întâi, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 490 p, 2o16, pag 75, 393;                   
Doina  Moț, Învinge-te pe tine însuți, Editura  Brumar,  2014, pag. 67;
George Dinu, Toamna Mitropolitului Nicolae, Editura Mirton, Timișoara, 2002, pag. 177-178;
Parnasul în orașul cu patină imperială, Editura Tipo Art Oravița,  2007, p. 8;
Veronica Balaj, Coordonate critice, Editura Mușatinia, 2014,  pag. 151;
Octavian Doclin,  Ada D. Cruceanu, Față în față (3), Editura Marineasa 2015, pag 7- 30;
Lumina, anul LXVIII; serie nouă nr.7-8, 2015, Panciovo, Serbia, p. 58.
Prezență în antologii:
 Alexandru Ruja, Spiritul cultural al Timișoarei, Ed. David Press Print 2016, Timișoara, 214p, pag.11-13; 105-109 (eseu și fragment de roman);
Despre iubire, Clubul de la Timișoara, Ed. Ecou transilvan,  2016, (povestire)   p. 33-40;
Timișoara între paradigmă șI parabolă, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2008.