Get Adobe Flash player

Bribete, Raul

Printer-friendly versionPDF version
Bribete, RaulPoet
Născut la 3 ianuarie 1987, la Oravița.
Studii:
 Facultatea de Filosofie, masterat în fenomenologie și hermeneutică filosofică   (2008-2014) la Universitatea de Vest din Timișoara.
Profesii și locuri de muncă:
Organizator și moderator de evenimente culturale la Oravița, în cadrul Cercului literar G. Azap, pe care l-am fondat și pe care îl conduc din luna Decembrie a anului 2015.
Opera:
Tornada de hârtie, Editura Marineasa, 2008. (versuri)
Caniculă în diamant, Editura Marineasa, 2008, (versuri) prefaţă realizată de Adrian Dinu Rachieru.
Spada, Editura Eubeea, 2010, (versuri) prefaţă în regia autorului.
Sărutul iudei, Editura Marineasa, 2011, (versuri) prefaţată de Gheorghe Grigurcu. 
Să nivelezi un munte cu tăvălugul, 2014, (poeme), Editura Brumar.           
Colaborează la revistele:
Luceafărul (Bucureşti), Convorbiri Literare (Iaşi), Poezia (Iaşi), Tribuna (Cluj-Napoca), Poesis (Satu Mare), Orizont (Timişoara), Orient latin (Timişoara), Ramuri (Craiova), Cafeneaua Literară (Piteşti), Acolada (Satu Mare), Confesiuni (Târgu – Jiu), Reflex (Reşiţa), Actualitatea Literară (Lugoj), Banatul (Lugoj), Oglinda Literară (Focşani), Dunărea de Jos (Galaţi), Revista Nouă (Câmpina), Urmuz (Câmpina), Agora Literară (Cluj-Napoca), Vatra (Târgu Mureș), Inter Artes (Constanța), Sintagme Literare (Dudeștii Noi), Zon@ Literară (Iași), ş.a.
Antologii (selectiv):
Piper, scorțișoară, dafin, vanilie – antologie de Marian Oprea –, 99 de autori antologați, Editura Brumar, Timișoara, MMXIII.
Cuprins sau un fel de imperiu, antologie de poezie a cenaclului ”Pavel Dan” de Eugen Bunaru, Editura Brumar, Timișoara, MMXIV.
Amor Carmina, antologie de poezie românească publicată în revista ”Urmuz” 2014, Editura Fundației Culturale Libra, București, 2015.
Almanah Sintagme Literare, Editura Eurostampa, Timișoara, 2016.
Premii literare:
Premiul revistei Tribuna  pentru poezie, pe anul 2007.
Premiul pentru debut, Eminescu și Oravița, ediția XXI, pe anul 2009; Teatrul Vechi Mihai Eminescu.
Diplomă pentru ”merite în creația literară”, Zilele Eminescu la Oravița, 15 ianuarie 2010; Casa de Cultură Mihai Eminescu.
Referințe critice – selectiv:
R. V. Giorgioni, Tornada de hârtie sau despre limba tăiată a scribului, în ”Banat”, nr 8/56, 2008.
Ionel Bota, Timp, memorie, melancolie, ed. clubul mitteleuropa, Oravița, 2008, pp. 68-70.
Călin Chincea, Raul Bribete, Tornada de hârtie,  în Confluențe nr. 40/90, 2008, p. 3.
Gheorghe Mocuța, în Arca nr. 10-11-12/2008.
Ionel Bota, Fascinația monadei, (despre Caniculă în diamant) în Confluențe, Oravița, nr 44/2010.
Remus V. Giorgioni, despre Spada în Actualitatea literară nr. 5/2011,p. 15.
Nicolae Murgu, despre Spada,în Confluențe nr. 48/98, 2011.
Mircea Cavadia, despre Spada, în Postul Mare, Reșița, anul 1, nr 31/2010.
Gheorghe Mocuța, Raul Bribete: nodul gordian al poeziei (despre volumul de debut) în revista Conta, (Piatra Neamț), nr. 7/2011.
Costel Stancu, în Confluențe, nr. 40/90, 2008.
C-tin Buiciuc, Oglinda lui Narcis, (antologie de texte critice) ed. Marineasa, 2010, pp. 24-26.
Petru Hamat, (despre Sărutul Iudei) în Reflex, nr. 1-6/2013, pp. 64-65.
Marian Odangiu, (despre Să nivelezi un munte cu tăvălugul) în Orizont, nr. 11 (1591)/noiembrie 2014, p.14.
Șerban Tomșa, (despre Să nivelezi un munte cu tăvălugul) Revista Argeș, nr 1 (403) ianuarie 2016, p. 24.
Cătălina Kelaro, Prologul unui mare debut liric, în Zon@ Literară, (Iași) Anul V, nr. 11-12/2015.
Florin Dochia, Să nivelezi un munte cu tăvălugul, în revista literară Urmuz (Cîmpina) no. 7-8/2015, pp. 8-9.
Cornel Ungureanu, Literatura Banatului Istorie personalități contexte; Brumar, MMXV, p. 463
Lucia Cuciureanu, Vara tinereții noastre Kompactor – Mi-am devenit vitreg (despre Să nivelezi un munte cu tăvălugul), în revista Arca, nr. 10-11-12 (307-308-309)/2015, pp. 184-186.