Get Adobe Flash player

CIOBANU, Radu (Ciobanu, Radu Pompiliu Ioan)

Printer-friendly versionPDF version
CIOBANU, Radu (Ciobanu, Radu Pompiliu Ioan)Cioban Radu Pompiliu Ioan
Romancier, eseist, publicist, poet de duminică.
Data și locul nașterii: 08.03.1935, Timișoara.
Studii:
Şcoala Primară de Aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală de Învăţători, Timişoara; Liceul C.D.Loga (pe atunci „Nikos Beloiannis”) Timişoara, abs. 1953;
Studii neterminate de agronomie la Facultatea de Agronomie din Timişoara (1954-1958);
Facultatea de Filologie, secţia Limba şi Literatura Română a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj (1964).
Profesii și locuri de muncă:
Profesor de Limba şi Literatura Română la Şcoala Generală din Dobra, jud. Hunedoara, 1964-1965, şi la Liceul nr. 2 din Hunedoara, 1965-1972.
1967-1968 – Metodist pentru problemele de literatură la Casa Judeţeană a Creaţiei Populare din Deva.
Din 1994, Membru în colegiul de redacţie şi editorialist al revistei de etnografie şi folclor „Mioriţa”, Deva.
1998-2003, Director al revistei de cultură „Arhipelag” din Deva
2004- 2005, Redactor-şef al revistei „Semne”, Deva.
Anul debutului în literatură: Băiatu, proză, „Scrisul bănățean”, nr. 4/1958
Anul debutului editorial: După-amiaza bătrânului domn, proză scurtă. Editura Albatros. Bucureşti, 1970.
Anul primirii în Uniunea Scriitorilor : 1972.
Colaborează la: România literară, Orizont, Dilema, Dilemateca, Discobolul, Transilvania, Tribuna, Steaua, Secolul 21, Cronica, Convorbiri literare, Luceafărul, Cafeneaua literară, Caiete critice, Vatra, Arca, A Treia Europă, Orient latin, Reflex, Rostirea Românească, Arhipelag, Semne, Mioriţa, Lettre internationale, Lecturn, Algoritm literar, Actualitatea literară, Euphorion, Apostrof, Observator (München), Archenoah (München), Magyar Napló (Budapesta); www.memoria.ro .
Volume de autor publicate:
După-amiaza bătrânului domn, proză scurtă, Ed. Albatros, Bucureşti, 1970;
Crepuscul, roman, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971, ediţia a  doua, Ed. Helicon, Timişoara, 1992; Zilele, roman, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972;
Treptele Diotimei, roman, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973;
Dreptul de a începe, roman Ed. Eminescu, Bucureşti, 1974;
Poveşti pentru trei seri, proză pentru copii, Ed. Facla, Timişoara, 1975;
Nemuritorul albastru, roman, Ed. Eminescu, 1976, ediţia a doua revăzută şi adăugită. Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2012;
Ultima vacanţă, roman, Ed. Albatros, Bucureşti, 1977;
Vămile nopţii, roman, Ed. Albatros, Bucureşti, 1980;
Linia şi sfera, roman, Ed. Militară, Bucureşti, 1982;
Heralzii, roman, Ed. Albatros, Bucureşti, 1983;
Călăreţul de fum, roman, Ed. Militară, Bucureşti, 1984, ediţia a doua, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1994;
Casa fericiţilor, roman, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1986;
Arhipelagul, roman, Ed. Facla, Timişoara, 1987, ediția a doua, Ed. Limes, Cluj, 2015 ; Roata lumii, roman, Ed. Militară, Bucureşti, 1988;
Mic dicţionar de cultură religioasă, Ed. Helicon, Timişoara, 1994, ediţia a doua, revăzută. Ed. Emia [Dicţionarele Emia], Deva, 2003;
Dicţionarul rostirilor biblice, Ed. Helicon, Timişoara, 1996;
Jurnal 1980-1984, Ed. Amarcord, Timişoara, 1999;
Ţărmul târziu. Jurnal 1985-1990. Ed. Emia, Deva, 2004;
Steaua fiecăruia, roman, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2004;
Europa din noi, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2008;
Recurs la raţiune, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2011;
Între dezastre și miracole, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2014;
Povești cu păsări și pitici, Ed. Emia, Deva, 2015.
Volume în colaborare:
Radu Ciobanu & Peter Freund, Dialog peste Atlantic, Ed. Emia [Confident], Deva, 2006, ediţia a doua adăugită, Ed. Bastion, Timişoara, 2010;
Monica Pillat & Radu Ciobanu, Dincolo de așteptare. Dialog în larg, București, Editura Eikon, 2016. 
Prezența în antologii:
Der Nachmittag des alten Herrn, în vol. Erkundungen II. 35 rumänische Erzähler, traducere de Eva Behring.Verlag Volk und Welt, Berlin, 1985
Traduceri din opera personală în alte limbi:
Sumerki (Crepuscul), roman, traducere de M. Landman şi Svetlana Florinţeva, Hudojestvennaia Literatura, Moskva, 1983
Premii, titluri onorifice, medalii, distincții etc. (selectiv):
Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România pentru romanul Crepuscul, 1972
Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Deva pentru „activitatea scriitoricească şi publicistică”, 1993; 
Premiul pentru Critică acordat de revista „Semne” la Festivalul Internaţional de Poezie Emia, Deva, 2001;
Premiul de Excelenţă al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor pentru anul 2002;
Premiul Opera Omnia al celei de a V-a ediţii a Festivalului Internaţional de Poezie Emia, 2004.
 Referințe critice în volume:
Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Ed. Albatros, Bucureşti, 1977; Anton Cosma, Romanul românesc şi problematica omului contemporan, Ed. Dacia, Cluj, 1977; Cornel Ungureanu, Proză şi reflexivitate, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1977; Marian Odangiu, Romanul politic, Ed. Facla, Timişoara, 1984; Mircea Braga, Când sensul acoperă semnul, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1985; Alexandru Ruja, Parte din întreg, Editura de Vest, Timişoara, 1994; Laurenţiu Ulici, Literatura română contemporană, vol.I. Promoţia ’70. Ed. Eminescu, Bucureşti, 1995; Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români. A-C. Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995; Gheorghe Luchescu, Din galeria personalităţilor timişene, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1996; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945-1999). Dicţionar bibliografic. Ed. Marineasa, Timişoara, 2000; Dumitru Micu, Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postmodernism. Ed. Saeculum, Bucureşti, 2000; Maria Razba, Personalităţi hunedorene (sec. XV-XX). Dicţionar. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu”, Deva, 2000 & ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Deva, Ed. Emia, 2004 Who’s who în România, Ediţie Princeps 2002, Pegasus Press, Bucureşti, 2002; Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. IV, Q-Z. Coordonare şi revizie ştiinţifică: Ion Pop. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003; Academia Română, Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până în 1989, Editura Academiei, Bucureşti, 2004; Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, vol. II, C-D, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005; Universitatea de Vest Timişoara, Dicţionar al Scriitorilor din Banat, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. I, A-L, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2006; Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Timişoara literară. Dicţionar bibliografic. Timişoara, Ed. Marineasa, 2007; Ioan Holban, Proza română contemporană, Iaşi, Ed. Achi Books, 2008; Daciana Branea în Smaranda Vultur, volum coordonat de, Banatul din memorie. Studii de caz. Timişoara, Ed. Marineasa, 2008; Al. Săndulescu, Întoarceri în timp, memorialişti români, Bucureşti, Ed. Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2008 ; Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine. 23 august 1944 – 22 decembrie 1989. Versiune revizuită şi augmentată. Vol. II. Bucureşti, Ed. Semne, 2009 ; Dicţionarul scriitorilor români de azi, Iaşi, Ed. Porţile Orientului, 2011 ; Constantin Cubleșan, Lectura. Profesiune și delectare. Cluj-Napoca. Eikon, 2013 ; Mioara Bahna, Aventura lecturii. Proză română contemporană. Iași, Junimea, 2013 ;
Livia Fumurescu, Cuvântul în viață, viața în cuvânt. Cronici literare. Orăștie, Editura Emma, 2014 ; Viorel Marineasa, Lecturi parțiale. Librăria de nișă, Timișoara, Ed. Universității de Vest, 2014 ; Grațiela Benga, Cu cărțile la vedere. O privire asupra literaturii marginilor, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2015 ; Academia Română. Filiala Timișoara. Institutul de Studii Banatice, Enciclopedia Banatului, vol I, Literatura, Timișoara, Ed. David Press Print, 2016 ; Cornel Ungureanu, Literatura Banatului. Istorie, personalități, contexte, Timșoara, Ed. Brumar, 2016.
Referințe critice în presă (selectiv):
Alex Ştefănescu, Luceafărul, 12/1971; Nicolae Balotă, România literară, 25/1971, 36/1971; Alex Ştefănescu, Luceafărul, 39/1971; Al. Covaci, Convorbiri literare, 10/1971; Cornel Ungureanu, Orizont, 11/1971; Alex Ştefănescu, Tomis, 12/1971; Dana Dumitriu, Argeş, 6/1972; Cornel Ungureanu, Orizont, 29/1972; Mircea Vaida, Luceafărul, 2/1973; Al. Covaci, Familia, 2/1973; Alex Ştefănescu, Tomis, 5/1973; C. Ungureanu, Orizont, 40/1973; Ion Maxim, Orizont, 8/1974; Val Condurache, Convorbiri literare, 3/1974, 10/1974; Al. Covaci, Transilvania, 11/1974; Mircea Vaida, Tribuna, 11/1976; Lucian Alexiu, Orizont, 11/1976; Ion Istrate, Steaua, 5/1976; Valentin F. Mihăescu, Luceafărul, 23/1976; Mirela Roznoveanu, Viaţa Românească, 5/1976; Vasile Chifor, Transilvania, 6/1976; Val Condurache, Convorbiri literare, 9/1976; Valentin F. Mihăescu, Luceafărul, 45/1977; I.D.Teodorescu, Orizont, 46/1977; Mircea Moţ, Steaua, 2/1978; Vasile Chifor, Transilvania, 2/1978; Lucian Alexiu, Orizont, 26/1980; Mircea Braga, Tribuna, 32/1980; Dim. Rachici, Contemporanul, 32/1980; Ioan Holban, Cronica, 33/1980; Vasile Chifor, Steaua, 10/1980; Doina Uricariu, Transilvania, 2/1981; Anton Cosma, Vatra, 3/1981, 4/1981; Ionel Bota, Echinox, 6-7/1981; Marian Odangiu, Orizont, 22/1982; Ioan Holban, Cronica, 39/1982; Vasile Chifor, Transilvania, 12/1982, 2/1983; Ştefan Melancu, Tribuna, 43/1983; Cornel Ungureanu, Orizont, 43/1983; Ion Lungu, Steaua, 10/1983, 4/1984; Marcel Petrişor, România literară, 45/1983; Ioan Holban, Cronica, 48/1983; Mircea Tomuş, Transilvania, 3/1984; Vasile Chifor, Tribuna, 25/1984, Viaţa Românească, 7/1984; Marian Odangiu, Orizont, 43/1984; Ioan Holban, Convorbiri literare, 11/1984; Emil Manu, România literară, 9/1985; Mircea Ivănescu, Transilvania, 10/1985; Horia Stanca, Acta Musei Devensis, „Sargetia”, XVII-XIX, 1984-1985; Anton Cosma, Vatra, 12/1985; Marian Odangiu, Orizont, 22/1987; Laurenţiu Ulici, România literară, 26/1987; Corneliu Nistor, Orizont, 35/1987; Cornel Ungureanu, Orizont, 42/1987; Ecaterina Ţarălungă, Transilvania, 9/1987; Vasile Chifor, Transilvania, 1/1988; Anton Cosma, Vatra, 3/1988; Constantin Cubleşan, Tribuna, 15/1988; Adrian Dinu Rachieru, Orizont, 40/1988; Mircea Braga, Transilvania, 1/1989; Gheorghe Secheşan, Orizont, 16/1989; Valeriu Drumeş, Orizont, 20/1989; Adrian Dinu Rachieru, Meridianul Timişoara, 5-6/1993; Cornelui Nistor, Orizont, 3/1995; Vasile Chifor, Rostirea Românească, 171995; Miron Scorobete, Tribuna, 18/1995; Dorin Murariu, Orient latin, 7/1995; Dumitru Hurubă, Semne, 1/2000; Adrian Dinu Rachieru, Arhipelag, 1-2/2000; Mihai Borşoş, Arhipelag, 1-2/2000; Carmen Neamţu, Arca, 4-5-6/2000; Adrian Dinu Rachieru, Rostirea Românească, 7-8-9/2001; Al. Săndulescu, România literară, 48/2004; Simona Vasilache, România literară, 14/2005; Corneliu Rădulescu, Orizont, 4/2005; Graţiela Benga, Orizont, 8/2007; Graţiela Benga, Viaţa Românească, 10/2007; Mihai Borşoş, Cafeneaua literară, 11/2007; Gabriel Dimisianu, România literară, 29/2008; Simona Sora, Dilema veche, 244/2008; Mihai Borşoş, Cafeneaua literară, 11/2008; Horia Ungureanu, Arca, 10-11-12/2008; Cornel Ungureanu, Orizont, 11/2008 ; Smaranda Vultur, Orizont, 3/2010 ; Simona-Grazia Dima, Luceafărul de ziuă, 33/2010 ; Viorel Marineasa, Orizont, 10, 11 şi 12/2010 ; Lucia Cuciureanu, Arca, 10-11-12/2010 ; Cornel Ungureanu, Luceafărul de ziuă, 51/2010 ; Denisa Toma, Vox libri, 17/2010 ; Al. Săndulescu, Apostrof, 2/2011 ; Horia Ungureanu, Arca, 7-8-9/2011 ; Al. Săndulescu, Apostrof, 9/2011 ; Denisa Toma, Vox libri, 3/2011; Simona Constantinovici, Arca, 7-8-9/2012 ; Constantin Cubleșan, Tribuna, 248/2013 ; Mariana Marian, Vox libri, 2/2013 ; Mioara Bahna, Cafeneaua literară, 7/2013 ; Simona Sora, Dilema Veche, 504/2013 ; Lucia Cuciureanu, Arca, 7-8-9/2013 ; Al. Săndulescu, Apostrof, 10/2013 ; Livia Fumurescu, Vox libri, 3/2013, Vatra Veche, 1/2014 ; Lucia Cuciureanu, Arca, 7-8-9/2014 ; Mioara Bahna, Oglinda literară, 162, iunie 2015 ; Lucian-Vasile Szabo, Orizont, 8/2015 ; Gabriel Dimisianu, România literară, 40-41/2015 ; Sânziana Batiște, Vox libri, 3/2015 ; Livia Fumurescu, Vatra Veche, 1/2016, 8/2016 ; Gabriel Dimisianu, România literară, 29/2016 ; Nicolae Manolescu, România literară, 33/2016 ; Adrian Dinu Rachieru, Scriptor, 9-10/2016 ; Mircea Anghelescu, România literară, 40/2016 ; Adriana Bittel, Formula AS, 1233/2016.