Get Adobe Flash player

Comunicat al Conducerii Uniunii Scriitorilor din România

Printer-friendly versionPDF version
   Având în vedere dezinformările recent apărute în spațiul public în legătură cu Uniunea Scriitorilor din România şi conducerea acesteia, cu trimitere și la stadiul unor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, facem următoarele precizări:
1. Uniunea Scriitorilor din România a câştigat procesul în care dl. Şoitu Grigore a solicitat suspendarea membrilor Comitetului Director şi Preşedintelui Nicolae Manolescu şi numirea provizorie a dlui Dan Mircea Cipariu în funcţia de Preşedinte.
   Prin sentinţa civilă nr. 3694/01.03.2016, Judecătoria Sectorului 1 a respins ca neîntemeiată cererea formulată de dl. Şoitu Grigore.
   Precizăm că o cerere cu conţinut aproape identic este formulată şi de dl. Dan Mircea Cipariu, care solicită instanţei să dispună numirea sa provizorie în funcţia de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.
   Această cerere a fost greşit introdusă de reclamant la Judecătoria Sector 2, care a trimis dosarul la Judecătoria Sector 1, unde Uniunea Scriitorilor din România îşi are sediul.
2. Uniunea Scriitorilor din România a solicitat Judecătoriei Sectorului 1 să înregistreze în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor numele persoanelor alese în funcţiile de conducere în anii 2009 şi 2013.
   Această înregistrare se efectuează exclusiv în scopul aducerii la cunoştinţa publică a numelor persoanelor care reprezintă Uniunea. Cererile respective formează obiectele dosarelor nr. 112385/299/2015 şi 112387/299/2015 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1.
a. Dosarul nr. 112385/299/2015 este suspendat temporar, pentru faptul că dl. Dan Mircea Cipariu şi dl. Şoitu Grigore au solicitat să se anuleze Statutele USR adoptate în anii 2009 şi 2013.
   Instanţa a considerat oportună amânarea soluţionării acestei cereri până când se judecă acţiunea având ca obiect anularea Statutelor. Măsura suspendării va fi atacată cu recurs de Uniunea Scriitorilor din România, care solicită soluţionarea cererii cu celeritate, aşa cum prevăd dispoziţiile legale.
b. Dosarul nr. 112387/299/2015 este suspendat temporar, pentru faptul că un anumit dl. Mârza Ioan Traian, care nu este membru al Uniunii Scriitorilor din România, fiind de profesie artist plastic, a formulat o cerere de intervenţie în cauză.
   Această cerere de intervenţie s-a respins, însă dl. Mârza a declarat apel împotriva acestei soluţii. Potrivit dispoziţiilor legale, apelul suspendă de drept judecarea cererii.
   Prin urmare, trebuie precizat că cele două cereri urmăresc numai înregistrarea numelor persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul Uniunii Scriitorilor din România, fără să aibă vreo legătură cu alegerea persoanelor respective în funcţiile de conducere sau dreptul acestor persoane de a reprezenta Uniunea Scriitorilor din România.
   Soluţionarea celor două cereri este doar suspendată temporar, până se judecă alte procese. Acest lucru nu înseamnă nicidecum că aceste persoane nu ar fi fost legal alese şi că nu ar reprezenta Uniunea Scriitorilor. În cadrul celor două dosare, dl. Dan Mircea Cipariu şi dl. Şoitu Grigore au efectuat toate demersurile pentru tergiversarea soluţionării, formulând diverse cereri având ca scop amânarea judecării cauzei.
3. Statutul Uniunii Scriitorilor din România este deja înregistrat în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, prin hotărâre judecătorească definitivă, atât în forma modificată în anul 2009, cât şi în forma modificată în anul 2013.
   Susţinerea că Anexele la Statut nu ar fi parte integrantă din Statut şi nu ar avea forţă juridică egală cu acesta este nefondată. Anexele la Statut au fost aprobate, împreună cu Statutul, ca anexe care reglementează regulamentele comisiilor. Fiind vorba despre Anexe la Statut, acestea au aceeaşi forţă juridică cu Statutul, aspect care rezultă din însăşi natura acestora de a fi anexe.
   Susţinerea că modificarea Statutului din 2013 ar fi nelegală, pentru că nu ar fi fost adoptată de Conferinţa Naţională, este nefondată. Modificarea Statutului în anul 2013 s-a făcut de organul competent, conform Statutului în vigoare la momentul respectiv. Această competenţă s-a modificat încă în anul 2009, când s-a prevăzut că modificarea Statutului se poate face de Consiliul Uniunii.
4. Cu caracter general, precizăm că demersurile dlui Dan Mircea Cipariu şi dlui Şoitu Grigore împotriva Uniunii Scriitorilor din România sunt pur şicanatorii, neavând nici un fundament legal sau faptic.
   Aşa cum am arătat, toate modificările Statutului Uniunii Scriitorilor din România sunt înregistrate în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor prin hotărâre judecătorească definitivă.
   Alegerea organelor de conducere s-a făcut mereu cu respectarea strictă a dispoziţiilor statutare, care reglementeză funcţionarea Uniunii Scriitorilor din România. Nu există nici un motiv de nelegalitate nici a Statutului, nici a altor acte emise de Uniunea Scriitorilor din România.
   Scopul urmărit de cele două persoane este în acest context unul evident şi rezultă explicit din cererile repetate adresate instanţei de a dispune numirea dlui Dan Mircea Cipariu în funcţia de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, cu ignorarea voturilor exprimate de majoritatea membrilor cu ocazia alegerilor pentru funcţia de Preşedinte, la care dl. Dan Mircea Cipariu a participat, fără însă să fie ales în această funcţie de conducere.