Get Adobe Flash player

CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A USR

Printer-friendly versionPDF version

 

   În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Timișoara, cu sediul în Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 3/ Calea Bogdăneștilor nr. 19, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Timișoara, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii Filialei cu drept de vot (nesuspendați).

         Adunarea Generală Ordinară a Filialei USR Timișoara, va avea loc joi, 16 martie ora 17.00, în sala Adam Müller Guttenbrunn, din Str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12, Timișoara.

                                                                                              Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

      1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;

      2. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;

3. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul2023-2028 ;

4. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;

5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei 2023-2028 (4 persoane);

6. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei (2023-2028);

   Vor participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei,.toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor

Votul în cadrul Adunării Generale

Cele 3 (trei) buletine de vot la nivel de Filială, cu numele candidaților înscriși, se vor afla în mapele individuale pe care le veți primi, pe bază de semnătură, la intrarea în sală.

Votul se poate efectua pe parcurs, până în momentul în care se va anunța încheierea procesului de votare.

Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării adunării generale a filialei vor depune voturile în urne separate pentru: 1. Președintele Filialei, 2. Comitetul de Conducere al Filialei și 3. Reprezentantul în Consiliul USR.

Într-o altă urnă, pe un buletin de vot distribuit de Uniunea Scriitorilor pe bază de semnătură, se votează Președintele U.S.R.

Pot candida şi vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei fără restanţe mai mari de un an la cotizaţie.

Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR şi un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 16 martie 2023, la ora lcare se anunța în Adunarea Generală a Filialei.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și Reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, ce va fi prezentat în cadrul Consiliului USR.