Get Adobe Flash player

CORNEANU, Nicolae

Printer-friendly versionPDF version

 

Născut la 21 noiembie 1923, Caransebeş.
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Banatului.
Membru de onoare al Academiei Române.
 
Studii:
Licenţiat al Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1946).
Doctor în teologie (1949)
 
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor la Academia Teologică din Caransebeş şi diacon (1947–1948),
Referent principal1949, între ocupă funcţia de
Consilier la Arhiepiscopia Timişoarei (1952–1956)
Conferenţiar la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1956-1959), unde a predat Episcop al Aradului (1960)
Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului (1962)
Mitropolit al Banatului.
 În calitate de întâistătător al Mitropoliei Banatului a fost preocupat de restaurarea unor monumente istorico-bisericeşti, de construirea a noi biserici, de organizarea unor colecţii muzeale.
Îndrumă activitatea Editurii Mitropoliei Banatului, a revistelor „Învierea”şi „Altarul Banatului”.
A făcut parte din delegaţiile sinodale române care au vizitat: Patriarhia Bulgară (1966), Bisericile copte din Egipt, Etiopiană şi Siriană din Malabar (1969), Patriarhia Moscovei (1971), Biserica Greciei (1971), Biserica din Etiopia (1971), Biserica romano-catolică din Belgia (1972), Patriarhia Ecumenică (1978, 1981), Patriarhia Sârbă (1981). A făcut parte din delegaţia de prelaţi români care a vizitat S.U.A. şi Canada (1979), parohiile româneşti din Australia şi Noua Zeelandă (1984).
A participat la Simpozionul internaţional „Căutarea păcii dincolo de diferenţele ideologice” (1980), la lucrările Adunării generale ale Conferinţei creştine pentru pace cu sediul la Praga (1961), a lucrat în comisiile Consiliului Ecumenic al Bisericilor,membru în Comitetul central al Consiliului Ecumenic (1978–1981).
A fost delegat al Patriarhiei Române la înscăunarea papilor Ioan Paul I şi Ioan Paul II. Are o contribuţie determinantă în înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Timişoara, a contribuit la reînfiinţarea Episcopiei Vârşeţului şi la instituirea Episcopiei de la Gyula, pentru românii ortodocşi din Ungaria.
 
Colaborează la: „Învierea”, „AltarulBanatului”, „Studii Teologice”, „Ortodoxia”, „Biserica şi şcoala”, „Telegraful român”, „Jurnal literar”, „Orizont”, „Gândirea” (Sibiu), „Vatra”, „Verbum caro” (Taizé, Franţa), „Die Zeichen der Zeit” (Berlin), Radio Timişoara, Televiziunea Timişoara, TeleviziuneaBucureşti etc.
 
Volume tipărite:
 Învăţătura creştină orto-doxă, Timişoara, Tipografia Mitropoliei, 1971;
Ieşit-a semănătorul. Culegere de predici, Timişoara, Tipografia Mitropoliei, 1974; Pedobaptismul de-a lungul vremii, Timişoara, Tipografia Mitropoliei, 1975;
Fundamentarea teologică a pedobap-tismului, Timişoara, Tipografia Mitro-poliei, 1979;
Temeiurile învăţăturii ortodoxe, Timişoara, Tipografia Mitropoliei, 1981;
Învăţătura ortodoxă despre mântuire, Timişoara, Tipografia Mitropoliei, 1983; Contribuţia Banatului la teologia şi spiritualitatea românească, Timişoara, Tipografia Mitropoliei, 1983;
Culegere de predici, Timişoara, Tipografia Mitropoliei, 1984;
Studii patristice. Aspecte din vechea literatură creştină, Timişoara, Tipografia Mitropoliei, 1984;
Biserica româ-nească din nord-vestul ţării în timpul prigoanei hortyste, Bucureşti, Editura Patriarhiei, 1986;
Patristica mirabilia, Timişoara, Editura Mitropoliei, 1987;
Quo vadis? Studii, note şi comentarii teologice, Timişoara, Editura Mitro-poliei, 1990; Viaţa şi petrecerea Sfântului Antonie cel Mare, Timişoara, Editura Amarcord, 1998; Origen şi Celsus: Confruntarea creştinismului cu păgânismul, Bucureşti, Editura Anastasia, 1999;
Pe baricadele presei bisericeşti, Timişoara, Editura Învierea, 2000;
Pe firul vremii. Meditaţii ortodoxe, Bucureşti, Editura Jurnalul Literar, 2000;
Patristica mirabilia, Iaşi, Editura polirom, 2001;
Miscellanea patristica, Timişoara, Editura Amarcord, 2001;
Credinţă şi viaţă, Cluj, Editura Dacia, 2001;
Popasuri duhovniceşti, Timişoara, Editura Învierea, 2001;
În pas cu vremea, Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 2002.
A tradus din greacă:
Ioan Scărarul. Scara raiului, Timişoara, Editura Amarcord, 1994, ediţia a II-a, 1997; Viaţa Fericitului Pahonie, Bucureşti, Editura Anastasia, 1995.
Este iniţiatorul şi coordonatorul colecţieiComorile pustiei ce apare în cadrul Editurii Anastasia.
 
Referinţe critice
În periodice:Ştefan Alexe, „Biserica Ortodoxă Română”, an CV, nr. 3–4, 1987; Al. Zub, „Anuarul Institutului „A. D. Xenopol”, 1987; Mariana Ciolan, David Popescu, „Mitropolia Banatului”, nr. 5, 1988; Mariana Ciolan, „Săptămâna culturală a capitalei”, 12 august 1988; Artur Silvestri, „Cronica”, nr. 52, 1988; Teodor Baconsky, „Biserica Ortodoxă Română”, nr.3–4, 1988; Cătălina Velculescu, „Jurnalul literar”, nr. 47–52, 1997; Ciprian Vălcan, „Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45”, 29 februarie 2000; Cristian Pătrăşconiu, „Orizont”, nr. 1, 2004; Smaranda Vultur, „Orizont”, nr. 12, 2004 ş.a.
 

În volume:Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români,Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; George Dinu, Toamna Mitropolitului Nicolae, Timişoara, Editura Mirton, 2002; Antonie, Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, La patru decenii de arhipăstorie,în Toamna Mitropolitului,Editura cit. p. 149–150; Timotei, Episcopul Ardealului, Îngemănare sfântă,op. cit. p. 151–157; Ernest Neumann, Modelul nostru providenţial,op. cit. p. 157–160; Ion Marin Almăjan, Întâlniri pline de învăţătură,op. cit. p. 177–178; Lucia Nicoară, Cultura Înaltului răsună ca o muzică,op. cit. p. 179–180; Robert Lazu, Autorul unei opere temeinice,op. cit. p. 189–195; G. I. Tohăneanu, Smerenia învingătorului,op. cit. p. 198; Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Obişnuitul Mitropolit al Banatului,op. cit. 199–200; Artur Silvestri, Vremea seniorilor,Bucureşti, Editura Carpathia Press, 2004; Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005.