Get Adobe Flash player

Februarie

Printer-friendly versionPDF version
- 2 februarie 1950 s-a născut Lucian Alexiu (Blaga)
- 4 februarie 1944 s-a născut Fikl Klara
- 3 februarie 1958 s-a născut Mihai Alexandru
- 5 februarie 1945 s-a născut Gheorghe Jurma
- 6 februarie 1950 s-a născut Delia Şepeţan Vasiliu
- 9 februarie 1978 s-a născut Monica Stănilă
- 10 februarie 1952 s-a născut Liubomir Stepanov
- 12 februarie 1950 s-a născut Ioan Viorel Boldureanu
- 13 februarie 1978 s-a născut Cristina Chevereşan
- 13 februarie 1946 s-a născut Marcel Pop Corniş
- 13 februarie 1968 s-a născut Adriana Weimer
- 16 februarie 1936 s-a născut Stela Brie
- 16 februarie 1947 s-a născut Ion Pachia Tatomirescu
- 17 februarie 1950 s-a născut Octavian Doclin (Chisăliţă)
- 19 februarie 1959 s-a născut Dorin Murariu
- 20 februarie 1938 s-a născut Annemarie Podlipny
- 21 februarie 1940 s-a născut Marcu Mihail Deleanu
- 28 februarie 1937 s-a născut Magdalena Brauch