Get Adobe Flash player

JUPUNSCHI, Gioca

Printer-friendly versionPDF version

 

Poet.
Născut la 21 aprilie 1932, Sânmartinul Sârbesc, jud. Timiş.
 
Studii:
Şcoala Primară, Sânmartinul Sârbesc (1939–1945);
Liceul „C. D. Loga”, secţia sârbă (1945–1948);
Şcoala Pedagogică Sârbă (1948–1952).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Învăţător, Şcoala Generală Sânmartinul Sârbesc (1952–1974),
Învăţător, Şcoala Generală nr. 8 din Timişoara (1974–1989),
Învăţător, Liceul „Dositei Obradovici” (1990–1995).
 
Colaborează la: „Književni život”, „Naşa Reč”, „Banatske novine”etc.
 
Volume publicate:
Od rimica deci pesmarica/ Cartea de versuri, Bucureşti, Editura Kriterion, 1977; Odjeci vremena/ Ecourile timpului, Bucureşti, Editura Kriterion, 1982;
Ključevi trajnosti/ Cheile trăiniciei, Bucureşti, Editura Kriterion, 1985;
Glasovi rastenja/ Voci crescânde, Bucureşti, Editura Kriterion, 1985;
Od rimica deci pesmarica/ Cântecele rimate, Bucureşti, Editura Kritrion, 1997; Medenjeci/ Alviţe, Timişoara, Editura Uniunii Sârbilor, 2000.
 
Referinţe critice
În periodice:G. Mirianici, „Književni život”, nr. 1, 1978; Ivo Muncian, „Ba-natske novine”, 1982; Draga Mirianici, „Banatske novine”, nr. 3894, 1985; Miomir Todorov, „Književni život”, nr. 4, 1987; Stevan Bugarschi, „Banatske novine”, 1997; I. Peianov, „Književni život”, nr. 1, 2001.
 
În volume: Jivco Milin, Kritički ogledi,Bucureşti, Editura Kriterion, 1984; Miljurko Vuksanović, Približavanja, Bucureşti, Editura Kriterion, 1992; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005.