Get Adobe Flash player

Lista NOMINALIZĂRILOR pentru Premiile Filialei 2019 (an editorial 2018)

Printer-friendly versionPDF version

CARTEA ANULUI PENTRU POEZIE

Adrian Bodnaru, Univversuri, poeme, Editura Aius, 2018

Octavian Doclin, Poeme libere (din Cartea Subterane), Editura Gordian, 2018

Remus Giorgioni, Marea o frescă livrescă, poezii, Editura Palimpsest, 2018

Andrei Novac, Prin închisori și libertate, poezii, Editura Cartea Românească, 2018

Gheorghe Vidican, Un interior glisant, poezii, Editura Tracus Arte, 2018

CARTEA ANULUI PENTRU PROZĂ

Ion Marin Almăjan, Orgoliile orașului regal, roman,  Editura David Press, 2018

Costel Balint, Nord -Vest, Sud-Est, roman, Editura Eurostampa, 2018 

Mirela Borchin Dorcescu, Celesta. O poveste de dragoste, roman, Editura Mirton, 2018

Stefan Ehling, Zelda, roman, Editura Datagroup, 2018

CARTEA ANULUI PENTRU CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ, ESEU ȘI INTERVIU

Livius Petru Bercea, Poezie și poeți, Opțiuni critice, critică literară, Timișoara, Editura Waldpress, 2018

Dan Negrescu, Lecție romană,  Editura UVT, 2018

Samson Horst, Heimat als Versuchung - Das nackte Leben, Literarische Lesebuch  Gedichte , Prosa, Literaturkritiken, Interviews, Pop Verlag, Ludwigsburg, 2018

Lucian Vasile Szabo, Vămile jurnalismului, istorie literară și publicistică, Editura UVT, 2018

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU TRADUCERI

Mirela Ioana Borchin, Andres Sanchez Robayna, Marea cea mare, traducere din limba spaniolă,Editura Mirton, 2018

Gaboș Foarță Ildiko, Mersdorf Ilona, Horvath Pal, Trecute sub tăcere, traducere din limba maghiară), Editura Kriterion 2018

Raichici Liubița, Petar Petrovici Flacăra microcosmică, ed. bilingvă română-sârbă, Editura Info, 2018