Get Adobe Flash player

MIHĂIEŞ, Mircea

Printer-friendly versionPDF version

 

Critic literar, eseist, prozator, traducător.

Născut la 1 ianuarie 1954, Sântana, jud. Arad.
 
Studii:
Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara, secţia engleză-franceză (1976–1980).
Doctor în filologie, Universitatea din Bucureşti (1995).
Profesii şi locuri de muncă:
Redactor la revista „Orizont”(1980–1990);
Redactor-şef al revistei „Orizont” (1990–);
Lector la Catedra de limbă şi literatură engleză a Universităţii de Vest din Timişoara (1992–1996);
Conferenţiar (1996–1999);
Profesor la Catedra de limbă şi literatură engleză a Universităţii de Vest din Timişoara (1999–);
Conducător de doctorate, domeniul Filologie (2003–);
Director executiv al revistei „British and American Studies” editată de Universitatea din Timişoara.
Vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.
 
A urmat specializări la:
National Forum Foundation Washington, Woodrow Wilson Center, East European Studies, Washington, D.C.; New York University;
Universitatea din Tilburg, Olanda; Universitatea din Chicago etc.
A conferenţiat la: Rutgers University New Jersey, Charlottesville University; Universitatea din Chicago; Belfast, Irlanda;
Downing College, Cambridge; New York University,
Academia di Romania, Roma;
Woodrow Wilson Center, Washington, D.C.;
University of Maryland, College Park;
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich etc.
 
Membru:
Membru în Comitetul de Conducere al Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara (1990–); Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor (1990–1995);
Vicepreşedinte al Fundaţiei europene „Roveti”(1992–);
Membru al Consiliului Naţional al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (1994–); Membru al comisiei „Cărţi fundamentale ale culturii române” (1996–);
Membru în Comitetul Director al Fundaţiei „A Treia Europă” (1999–);
Membru în C. A. „Concept” (1999–);
Membru în Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România şi în Consiliul Uniunii (2000–);
Membru al Asociaţiei Române de Literatură Comparată şi Generală din România
 
Colaborează la: „România literară”, „Viaţa Românească”, „Secolul 20”, „Familia”, „Caiete critice”, „Convorbiri Literare”, „Orizont”, „Christian Science Monitor”, „Kritik Journalen” (Oslo), „East European Reporter” (Londra), „Degrés”, „Revue Roumaine de Linguistique Appliquée”, „Partisan Review”, „Idei în dialog” etc. Începând din 1993 susţine o rubrică saptămânală în „România literară”.
 
Volume publicate:
De veghe în oglindă, Bucureşti, Cartea Româ-nească, 1989; ediţia a II-a, Cartea românescă, 2006;
Cartea eşecurilor. Eseu despre rescriere, Bucureşti, Editura Univers, 1990;
Cărţile crude. Jurnalul intim şi sinuciderea, Timişoara, Editura Amarcord, 1995; ediţia a II-a, Editura Polirom, 2005;
Victorian Fiction, Timişoara, Editura Mirton, 1998;
Masca de fiere, Iaşi, Editura Polirom, 2000;
Atlanticul imaginar. Studii de literatură bri-tanică şi americană, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2002;
Scutul lui Perseu. Nicolae Manolescu între oglinzi paralele, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2003;
Viaţa, patimile şi cântecele lui Leonard Cohen, Iaşi, Editura Polirom, 2005; Metafizica detectivului Marlowe, Iaşi, Editura Polirom, 2007
Despre doliu. Un an din viaţa lui Leon W., Editura Polirom, Bucureşti, 2009
 
Volume în colaborare:
Femeia în roşu, în colaborare cu Adriana Babeţi şi Mircea Nedelciu, Bucureşti, Cartea Românească, 1990; ediţia a II-a Bucureşti, Editura All, 1997; ediţia a III-a Iaşi, Editura Polirom, 2002;
Bal mascat. Un dialog cu Vladimir Tismăneanu, Iaşi, Editura Polirom, 1996;
Vecinii lui Franz Kafka, în colaborare cu Vladimir Tismăneanu, ediţie bilingvă, engleză-română, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
Arhivele paradisului, în colaborare cu Nicolae Manolescu, Timişoara, Editura Brumar, 1999;
Încet, spre Europa. Un dialog cu Vladimir Tismăneanu, Iaşi, Editura Polirom, 2000; Schelete în dulap. Un dialog cu Vladimir Tismăneanu, Iaşi, Editura Polirom, 2004; Cortina de ceaţă. Un dialog cu Vladimir Tismăneanu, Iaşi, Editura Polirom, 2007;
 
 Traduceri:
Adam Michnik, Scrisori din închisoare şi alte eseuri, Iaşi, Editura Polirom, 1997, traducere şi îngrijire de ediţie, în colaborare cu Adriana Babeţi;
Leon Wieseltier, Împotriva identităţii, traducere şi prefaţă, Iaşi, Editura Polirom. Prefeţe, îngrijiri de ediţii:
Doris Lessing, Povestiri africane, Bucureşti, Editura Univers, 1980;
Vladimir Tismăneanu, Ghilotina de scrum. Despre nevroze şi revoluţii, Timişoara, Editura de Vest, 1992;
Dorin Tudoran, Ultimul turnir, antologie şi prefaţă de M.M., 1992;
Adam Michnik, Restauraţia de catifea, Iaşi, Editura Polirom, 2001;
 
Premii:
Premiul pentru critică literară al Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara (1983);
Premiul pentru roman al Uniunii Scriitorilor, 1990;
Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor, 1995;
Premiul pentru eseu al revistei Tomis (1995);
Premiul special al Târgului de carte de la Oradea (1996),
Premiul de excelenţă al revistei „Ateneu” (2007).
 
Referinţe critice
În periodice:Marian Papahagi, „Tribuna”, nr. 14, 1989; Al. Călinescu, „Cronica”, nr. 16, 1989; Adrian Marino, „Tribuna”, nr. 22, 1989; Nicolae Manolescu, „România literară”, nr. 32, 1989; Cornel Ungureanu, „Orizont”, nr. 5, 1991; Monica Spiridon, „Viaţa Românească”, nr. 6, 1991; Ioana Pârvulescu, „România literară”, nr. 44, 1995; Gabriel Dimisianu, „22”, 6–12 dec. 1995; Radu G. Ţeposu, „Cuvântul”, nr. 10, 1995; Gheorghe Crăciun, „Observator cultural”, nr. 153, 2003 ş.a.
 

În volume: Marian Papahagi, Fragmente despre critică,Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994; Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănă-ţeni, Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Ruja, Alexandru, Parte din întreg, II, Timişoara, Editura Excelsior, 1999; Gabriel Dimisianu, Lumea criticului,Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000;Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Dicţionarul Scriitorilor Români, MQ,coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Bucureşti, Editura Albatros, 2001; Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti, 19502000,Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001; Ion Bogdan Lefter, Scriitori români din anii ’80–’90. Dicţionar biobibliografic,Editura Paralela 45, 2001; Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu, Critica, eseul, Braşov, Editura Aula, 2001; Ion Simuţ, Reabilitarea ficţiunii,Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2004; Dicţionarul general al literaturii române, LO,Academia Română, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005; Dicţionar al Scriitorilor din Banat,coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.