Get Adobe Flash player

MILIN, Jiva

Printer-friendly versionPDF version

 

Critic şi istoric literar, lingvist, traducător.
Născut la 19 noiembrie 1937, la Cralovaţ, comuna Topolovăţu Mare, judeţul Timiş.
 
Studii:
Şcoala elementară Cralovaţ şi Petrovaselo
Licel Mixt Sîrbesc Timişoara
Şcoala Tehnică de Contabilitate Agricolă Lugoj
Facultatea de Filologie Universitatea de Vest Timişoara
Doctor în ştiinţe filologice.
 
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor
 
Colaborează la: „Pravda”, „Banatske Novine”, „Naša Reč”, „Novi život”, „Analele Universităţii Timişoara”, „Romanoslavica”, „Probleme de filologie slavă”, „Temišvarski zbornik” etc.
 
Volume publicate:
Kritički ogledi/Priviri critice, Editura Kriterion, Bucureşti, 1984
Studii de slavistică, Editura Mirton, Timişoara1998
Odabrani osvrti/Note critice alese, Editura Mirton, Timişoara, 1999
Din vechile relaţii culturale sârbo-române, Editura Eurostampa, Timişoara, 1999
Leksikon poratnih Srba poslenika pisane reči u Rumuniji/Lexicon al autorilor sârbi din România în perioada postbelică, Editura USR, Timişoara 2004
Dicţionar al scriitorilor din Banat, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005
Slavistica universitară timişoreană (1957-2007). Dicţionar bio-bibliografic, Editura Universităţii de Vest, 2007
Studije iz srbistike/ Studii de sârbistică, Editura USR, Timişoara 2008.