Get Adobe Flash player

PETRICA, Vasile

Printer-friendly versionPDF version

 

Vasile PETRICĂIstoric literar, eseist și teolog.

Născut la 17 martie 1940, în Sat Scăiuş, comuna Fârliug, judeţul Caraş-Severin.

Studii: Şcoala elementară Scăiuş, Seminarul teologic din Caransebeş; Institutul teologic universitar Sibiu.; doctorat: Facultatea de teologie ortodoxă din Preşov, Cehoslovacia (1983), diplomă echivalată la Bucureşti. 

Profesii şi locuri de muncă: Preot ortodox român în Băteşti, jud. Timiş (1965-1968) şi Reşiţa – parohia Reşiţa Centru  – (1968-2007) –, concomitent: protopop al Reşiţei (1975-2007),  lector la Facultatea de Teologie din Caransebeş (Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa) – 1996  – 2005, conferenţiar (2005-2010),

Data primirii în Uniunea Scriitorilor din România:  Membru stagiar (2011) şi membru titular (2014).

A colaborat la: Analele Universităţii „Eftimie Murgu” (Reşiţa),    Banatica (Reşiţa), Calendarul Românului, (Caransebeş), Foaia Diecezană (Caransebeş) – fost redactor de la reactivare –, Învierea (Timişoara), Mitropolia Banatului (Timişoara),  Refles (Reşiţa), Telegraful Român (Sibiu),  Odkaz sv. Cyrila a Metoda (Preşov, Slovacia).  

Volume publicate:

Reflecţii şi paradigme teologice, Editura Timpul, Reşiţa, 1998, 220 p.;

Teologul şi juristul dr. Moise Ienciu (1881-1953), o viaţă uitată într-o arhivă, Editura Episcopiei, Caransebeş, 2003, 199  p.

Dr. Ion Sârbu (1865-1922) istorie şi preoţie, Editura Episcopiei, Caransebeş, 2003, 208 p..

Prin Liturgică în Pastorală, Editura Marineasa, Timişoara, 2004,  135 p.;

Institutul teologic diecezan ortodox român Caransebeş (1865-1927)– Contribuţii istorice – , Editura Episcopiei, Caransebeş, 2005, 356 p.

Dr. Corneliu Diaconovici (1859-1923) -  enciclopedist şi ambasador al culturii române, Editura Tim, Reşiţa, 2009, 294 p.

Savantul Traian Lalescu (1882-1929) şi cultura Banatului, Editura „Eftimie Murgu”, Reşiţa, 2010, 216 p.

Restituiri literare, Editura Banatul Montan, Reşiţa, 2012, 162 p.

Fructul oprit, Editura Banatul Montan  Reşiţa, 2013, 141 p.

Academia teologică ortodoxă română Caransebeş, Editura DPP Timişoara, 2014.

Titu Maiorescu şi Banatul, Editura DPP Print, 2014.

Volum în colaborare:

Istorie şi artă bisericească, Editura Timpul, Reşiţa, 2000. [cu Gheorghe Jurma]

Studii în volume colective: 

Mitropolitul Dosoftei şi primul Liturghier românesc în Moldova, în „Analele Universităţii Eftimie Murgu”, an. VII, 2000, tom. I, p. 27-32; Mitropolitul Antim Ivireanul (1650-1716) şi cărţile auxiliare ale cultului bisericesc în limba română, în „Altarul Banatului” (Timişoara), an. XII (LI), 2001, nr. 4-5, p. 49-52; Contribuţia preotului istoric Ion Sârbu la realizarea idealului Marii Uniri, vol. „De  la Independenţă la Unirea cea Mare”, Reşiţa 2003, p. 59-85; Preotul istoric dr. Ion Sârbu în imposibilitatea obţinerii postului de protoprezbiter, în „Banatica” 2003, nr. 16, p. 265-281; Problematica medicală în „Foaia diecezană” (1886-1900), în vol. „Un crâmpei de istorie – 1886-1949” – studii –, Reşiţa, 2006, p. 100-110; Alţi solicitanţi de catedre academice la Caransebeş, în  „Calendarul Românului”, Caransebeş, 2006, p. 172-181;  Mitropolitul Andrei Şaguna şi rudele sale, familia Grabovski, cu ramificaţia din Banat, în vol. „Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873)”, Oradea,  2008; p. 303-311;  Din galeria notabilităţilor Caransebeşului: Pr. prof. dr. Petru Ionescu (1867-1938)) între preoţie, profesorat şi disputele timpului, în vol. „Vocaţie şi Misiune în Biserica lui Hristos”,  Caransebeş, 2009, p. 222-230; Alegerea Arhim. dr. Miron Cristea ca episcop al Caransebeşului între adevăr şi ipoteze,  în vol. „Credinţă şi Mărturisire”, Caransebeş, 2010, p. 266-277;  Prot. dr. George Dragomir (1870-1918) în viziunea istorică a culturii  şi martirajului său, în vol. „M. M.Deleanu,  Dor netins”, Timişoara, 2010, p. 201-210; Foaia diecezană (Caransebreş), 1886-1949, Timişoara, vol. „Contribuţii la istoria eclesiastică a Banatului”, 2011, p. 225-242; Episcopul Veniamin Nistor în văpaia anului 1948, în vol.. „Taină şi Mărturisire”, Caransebeş, 2011, p. 356-362;  Interferenţe lingvistice şi spirituale privitoare la Taina Sf. Maslu, în vol. „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2012, p. 291-295; Episcopul dr. Miron Cristea alături de importanţii subalterni şi  colaboratori, în perioada 1909-1919, în vol.  „Sangidava”, 1 (VII), Serie nouă, Topliţa, 2013, p. 52-59;  Un titan al teologiei româneşti: Arhim. Prof. dr. Iosif Iuliu Olariu, în vol. „Istorie şi cultură”, Timişoara, 2013, p. 158-166,. Interferenţe lingvistice şi spirituale privitoare la  taina sf. Maslu, în vol. „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”,  vol. 5, Editura Universitarea, Drobeta Turnu Severin, 2012, p. 291-294.;  Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena în lumina imnelor liturgice,  vol. „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”, vol. 6, Editura Di-Dahia,  Drobeta Turnu Severin, 2013, p. 169-173.

Referinţe:  

Le protoprêtre Vasile Petrica de Reşiţa, docteur en théologie de la Faculté de théologie orthodoxe de Presov (R. S. Tchecoslovaque) în:  Romanian Orthodox Church News, [ROC], XIII-E année, No. 3, VII-IX, 1983, p. 25-26; Radostna udalost v živote Pravoslávnej Bohosloveckej fakulty v Prešove, în „Odkaz sv. Cyrila a Metoda”, Preşov, Cehoslovacia, Roč. XXIX / 1983, 9, s. 205-208; Petrica Vasile. „Dicţionarul scriitorilor din Caraş-Severin, 1998, p. 216;  Gheorghe I. Drăgulin, Petrica, Vasile, Preot, protoiereu, universitar, istoric, redactor, Dicţionar bio-bibliografic, teologi ortodocşi români şi străini: sec. XIX-XXI, ed. A II-a, Bucureşti, 2012, 359-362, Acad., Mircea Păcurariu,  Petrica Vasile, Dicţionarul teologilor români, ediţia a III-a, Editura Andreiana, Sibiu, 2014, p. 490-491, Nicolae Sârbu,  Întemeiere şi punere în valoare prin întâlnirea fericită peste ani, a doi cărturari: Corneliu Diaconovici şi pr. dr. Vasile Petrica, Oameni de seamă ai Banatului, vol. XIV, Editura „”Tibiscus” –Editura Eurostampa, Uzdin-Timişoara, 2011, p. 80-89..   

Referinţe critice în reviste  

Cornel Ungureanu, Despre Traian Lalescu, rev. „Orizont” (Timişoara), Serie Nouă, anul XXIII, Nr. 9 (1548), 27 septembrie 2011, p. 1 şi 2; Claudiu T. Arieşan, Recuperări, rev. „Orizont” (Timişoara), Serie Nouă, anul XXIII , nr. 11 (1550), 29 noiembrie 2011, p. 9; Acad. Solomon Marcus, O nouă carte despre Traian Lalescu, rev. „Curtea de  la Argeş”, anul II, Nr, 2 (3), februarie, 2011, p. 3; Acad. Solomon Marcus, O nouă carte despre Traian Lalescu, rev.  „Reflex”, Reşiţa, an. XXIII (Serie Nouă), nr. 1-6 (124-129), ian.-iun.  2011, p. 5-6; Marcu Mihai Deleanu, Savantul şi omul Traian Lalescu (1882-1929), rev. „Reflex” (Reşiţa), anul XII, nr.1-6 (124-129), ian.-iun. 2011, p. 6-7; Octavian Doclin, „Zâmbind cu faţa gravă” (vol. Fructul oprit), rev. „Argeş, anul XIV (XLIX), nr. 8, august 2014, p. 25; Ion Ciuciună, Incursiune literară spre reconstituirea originalităţii (vol. Restituiri literare), „Arca” (Arad(, nr. 7-8-9,   (292, 293-294), 2014, p. 213; Ada D. Cruceanu, Un localism creator, (vol. Restituiri literare), „Orizont”, anul XXVI, nr. 7 (1587), iulie 2014, p. 14.