Get Adobe Flash player

RUJA, Alexandru

Printer-friendly versionPDF version
Istoric şi critic literar.
Născut la 20 iulie 1944, comuna Pădureni, jud. Timiş.
 
Studii:
Şcoala Elementară din Şimand;
Liceul de cultură generală din Chişineu-Criş;
Facultarea de Filologie, Universitatea din Timişoara (1962–1967).
Doctor în Filologie al Universităţii de Vest din Timişoara (1994).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Profesor la Liceul Industrial din Chişineu-Criş;
Profesor la Liceul Pedagogic din Timişoara;
Profesor la Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara.

Conducător de doctorat.  

Colaborează la:„Orizont”, „Luceafărul”, „Familia”, „Renaşterea bănăţeană”, „Amfiteatru”, „Revista de Istorie şi Teorie Literară”, „Analele Universităţii din Timişoara — seria filologie”, „Studii de literatură română şi comparată”, „Aradul literar”, Radio Timişoaraetc.
 
Volume publicate:
Valori lirice actuale, Timişoara, Editura Facla, 1979;
Parte din întreg, I, Timişoara, Editura de Vest, 1994;
Aron Cotruş — viaţa şi opera, Timişoara, Editura de Vest, 1996;
Parte din întreg, II, Timişoara, Editura Excelsior, 1999;
Ipostaze critice, Timişoara, Editura Excelsior, 2001;
Literatura română contemporană. Poezia, I, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2002;
Literatura prin vremi, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004;
Dicţionar al Scriitorilor din Banat, concepţie, coordonare generală şi revizie:Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005, 933 p.;
Interviuri eminesciene. Actualitatea lui Eminescu, Timişoara, Editura universităţii de Vest, 2008; Printre cărţi, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006.
Printre cărţi - Prin ani, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2009.  

Lecturi - Cărţi - Zile, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2012;

Ediţii îngrijite:
Merele din Eden, antologie, prefaţă şi glosar, Timişoara, Editura Facla, 1975;
Gala Galaction, Roxana. Papucii lui Mahmud. Doctorul Taifun, ediţie îngrijită, tabel cronologic şi o selecţie a referinţelor critice, Timişoara, Editura Facla, 1986;
Şt. O. Iosif, Poezii, ediţie îngrijită, tabel cronologic şi referinţe critice, Timişoara, Editura Facla, 1988; 
Anton Pann, Povestea vorbii, tabel cronologic şi crestomaţie critică, Timişoara, Editura Facla, 1991;
Liviu Rebreanu, Nuvele, antologie, postfaţă şi bibliografie, Bucureşti, Editura Minerva, colecţia „Arcade”, 1991;
Aron Cotruş, Poezii, vol. I, II, ediţie, notă asupra ediţiei, tablou cronologic şi bibliografie, Timişoara, Editura de Vest, 1991;
Al. O. Teodoreanu, Tămâie şi otravă, ediţie, notă asupra ediţiei, tablou cronologic şi bibliografie critică, 1994;
Aron Cotruş, Peste prăpăstii de potrivnicie, ediţie, prefaţă şi tabel cronologic, Bucureşti, Editura Minerva, colecţia „Biblioteca pentru toţi”, 1995;
Aron Cotruş, Opere 1. Poezii, ediţie critică îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii şi variante, Bucureşti, Editura Minerva, colecţia „Scriitori români”, 1999;
Aron Cotruş, Opere 2. Poezii, cupride: Neguri albe (1920), România (1920), Versuri (1925), În robia lor (1926), Strigăt pentru depărtări (1927), Cuvinte către ţăran (1928), ediţie critică îngrijită, note, comentarii şi variante, Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, colecţia „Scriitori români”, 2002;
Aron Cotruş, Corespondenţă. Scrisori trimise, ediţie critică îngrijită, studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi comentarii de istorie literară, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.
 
Premii:
Premiul pentru critică literară al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (1999);
Premiul special al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (2005).
 
Referinţe critice
În volume:Nicolae Ciobanu, Întâlnirea cu opera, Bucureşti, Cartea Românească, 1982; Gheorghe Grigurcu, Între critici, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983; Laurenţiu Ulici, Prima verba, vol. III, Timişoara, Editura de Vest, 1991; Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni,Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Panorama criticii literare româneşti. Dicţionar ilustrat, 19502000, alcătuit de Irina Petraş, Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001; Nicolae Mecu, Între fapte şi sens, studii şi eseuri de istorie literară, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004; Dicţionar al scriitorilor din Banat,Timişoara, Editura de Vest, 2005; Dicţionarul General al Literaturii Române P–R vol. V, Academia Română, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române M–Z, vol. II, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.
 
În periodice: Aurel Turcuş, „Orizont”, nr. 53, 1983; Nicolae Mecu, „Viaţa românească”, nr. 2–3, 1993; Mircea Mihăieş, „Cuvântul”, nr. 1, 1997; Ion Pop, „Vatra”, 1997; Mircea Borcilă, „Steaua”, nr. 9–10, 1997; Ion Arieşanu, „Renaşterea Bănăţeană. Paralela 45”, 5 februarie 2002; Al. Cistelecan, „Vatra”, nr. 5–6, 2004; Eugen Dorcescu, „Orizont”, nr. 2, 2007; Dan Negrescu, „Orizont”, nr. 2, 2007; Dan Mănucă, „Convorbiri literare”, nr. 7, 2007; D. Vlăduţ, "Orizont", nr.1, 2009; Dorin Murariu, "Banat",Lugoj, nr.12, 2008; Al. Cistelecan,"Cultura", Bucureşti, nr.50, 2009; C. Ungureanu, "Orizont", Timişoara, nr.6, 2009; Săluc Horvat, "Nord Literar", Baia Mare, nr.1, 2011 ş.a.