Get Adobe Flash player

Sprijin pentru viaţa literară bănăţeană

Printer-friendly versionPDF version

Stimaţi colegi,

 
   Data de 15 mai 2010 este termenul limită pentru depunerea Declaraţiilor de venit/2009 !
Potrivit prevederilor legale, puteţi sprijini Uniunea Scriitorilor - care este, legal, o organizaţie/entitate nonguvernamentală -, prin direcţionarea a 2% din impozitele plătite din veniturile dvs către aceasta.
Ce aveţi de făcut?:
1. Tipăriţi formularul anexat Fisa fiscala 230
2. Completaţi datele personale
3. Completaţi, la rubrica Entitate non profit:
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA TIMIŞOARA
Cod de identificare fiscala: 2786991
Cont bancar (IBAN): RO43RNCB0249000508720001 BCR TIMIŞOARA
4. Completaţi  Data şi Semnătura contribuabil
5. Expediaţi către ANAF – Direcţia generala a Finanţelor publice de care aparţineţi, împreună cu celelalte documente solicitate la depunerea Declaraţiei pe veniturile obţinute în anul precedent, Fişa fiscală 230 completată cu datele de mai sus.
   Astfel, 2% din impozitele care v-au fost deja reţinute nu vor mai merge in bugetul general al statului, ci vor sprijini, in mod direct, viaţa literară bănăţeană!

 
Vă mulţumim!