Get Adobe Flash player

STEPANOV, Liubomir

Printer-friendly versionPDF version
Născut la 10 febriarie 1952, în comuna Gelu, judeţul Timiş.
 
Studii:
Şcoala Generală Gelu
Liceul Economic Timişoara
Facultatea de Studii Economice Timişoara
 
Profesii şi locuri de muncă:
Economist; locul de muncă: SC BEGATM SA Timişoara 
 
Debut în presă:: 1966, „Pravda”
 
Colaborează la: „Правда“ Timişoara, „Банатске новине“ Timişoara, „Наша реч“ Timişoara, „Књижевни живот“ Timişoara, „Билтен“ Timişoara, „Гласник“ Timişoara, „Romanoslavica” Timişoara, „Темишварски зборник“, Novi Sad, „Рад војвођанских музеја“, Нови Сад, „Ulaznica” Zrenjanin, „Orizont” Timişoara, „Арад кроз време,“ Arad.
 
Volume publicate :
Љубомир Степанов, Светозар Марков, Јагода Перинац, Стева Перинац, Јован Поповић, Из села у село (Кетфељ)/ Din sat în sat, Kriterion, Bucureşti 1984, monografie,
Арон Росић, Божидар Чизмаш, Вишеслава Ћирић, Светозар Марков,
Љубомир Степанов, Јагода Перинац, Стева Перинац, Из села у село (Велики Семпетар)/ Din sat în sat (Sânpetru Mare), Kriterion, Bucureşti 1985, monografie, р. 155-251.
Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Кад Мориш потече кроз перо/ Mureşul – izvor de inspiraţie, Kriterion, Bucureşti 1991, reportaje, р. 324+32.
Љубомир Степанов, Младост жубори, срцу говори…/ Tinereţea freamătă, inimii vorbeşte, Uniunea Democrată a Sârbilor şi Caraşovenilor din România, Timişoara 1994, eseuri, р. 224+48.
Љубомир Степанов, Из повести Кетфеља/ Din hronicul satului Gelu, Uniunea Democrată a Sârbilor şi Caraşovenilor din România, Timişoara 1994, monografie, р. 336+32.
Љубомир Степанов, Демократски Савез Срба и Карашевака у Румунији/ Uniunea Democratică a Sârbilor şi Caraşovenilor din România,UDSCR, Timişoara, monografie, р. 248.
Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Бараганска Голгота/ Golgota Bărăganului, UDSCR, Timişoara 1996, studii, р. 254+66.
Љубомир Степанов, Благоје Чоботин, Православна српска црква у Кетфељу – 250/ Biserica Ortodoxă Sârbă din Gelu – 250, Parohia ortodoxă sârbă din Gelu 1996, studiu, р. 1-43, 79-96.
Miodrag Milin, Liubomir Stepanov, Golgota Bătăganului, traducere din limba sârbă Ivo Muncean, UDSCR, Timişoara 1996, studii, р. 240.
Љубомир Степанов, Темишварске разгледнице/ Vederi timişorene, UDSCR, Timişoara 1997, calendar, р.13.
Љубомир Степанов, Србољуб Мишковић, Из наше активности/ Din activitatea noastră, Uniunea Sârbilor din România, Тimişoara 1998, calendar, р.13.
Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Манастир Бездин/ Mănăstirea Bezdin, USR, Тimişoara 1999, studii, р.184.
Љубомир Степанов, Срби у Кнезу/ Sârbii din Satchinez, USR, Тimişoara 2001, monografie, р.240.
Драгутин Остојић, Стеван Рајић, Божидар Панић, Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Три века Текелијине цркве/ Trei secole ale bisericii lui Tekelija, USR, Тimişoara 2002, monografie, р. 256.
Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Срби из Румуније у Бараганској Голготи/ Sârbii din România în Golgota Bărăganului, Vârşeţ 2002, studii, р. 450.
Љубомир Степанов, Српски државни ансамбл песама и игара у Темишвару/ Ansamblul sârb de stat de cântece şi jocuri din Timişoara, USR, Тimişoara 2002, eseuri, р.104.
Љубомир Степанов, КРИЛА, Зборник књижевног кружока ’Крила’ у Кетфељу/ ARIPI – antologia cenaclului literar „Aripi” din Gelu, USR, Тimişoara 2002, istorie literară, р. 96.
Miodrag Milin, Ljubomir Stepanov, Sârbii din România în Golgota Bărăganului, USR, Timişoara, 2003, studii, p. 352.
Љубомир Степанов, Милан Николић (1888-1969).Живот и дело/ Milan Nikolić(1888-1969). Viaţa şi opera, USR, Тimişoara 2003, istorie literară, 132 р.
Љубомир Степанов, Савез Срба у Руминији – 15/ Uniunea Sârbilor din România – 15, USR, Тimişoara 2004, monografie, р.320.
Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Српски ансамбл у Темишвару/ Ansamblul Sârb din Timişoara, USR, Тimişoara 2004, eseuri, р.240.
Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији/ Date statistice despre sârbii din România,USR, Тimişoara 2005, studii р 80.
Љубомир Степанов, Од срца, срцу.../ Din inimă, inimii..., USR, Тimişoara 2006, eseuri, р. 320.
Liubomir Stepanov, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Timiş – la 85 de ani (1921-2006), Timişoara, monografie, p.112.
Љубомир Степанов, Поздрав из Дунавске Клисуре/ Salutări din Clisura Dunării, USR, Тimişoara 2006, eseuri, р. 204.
Timişoara în ilustrate vechi, Tempus, Timişoara, 2007, calendar, 13 pag, A5 .
Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Димитрије П. Тирол. Живот и дело/ Dimitrije P. Tirol. Viaţa şi opera, USR, Тimişoara, 2007, istorie literară, р. 224.
Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Историјски и културни споменици Срба у Румунском Банату/ Monumente istorice şi culturale ale sârbilor din Banatul românesc, USR, Тimişoara, 2008, monografie, p. 256.
Љубомир Степанов, Народне ношње на старим разгледницама/ Costume populare pe vederi vechi, USR, Тimişoara, 2009, catalog de expoziţie, p. 64.
Љубомир Степанов, Темишвар кроз простор и време на старим разгледницама/ Timişoara în spaţiu şi timp pe vederi vechi, USR, Тimişoara 2009, pliant, p. 16.
Стеван Бугарски, Љубомир Степанов, Срби у Темишвару. Мехала/ Sârbii din Timişoara. Mehala, USR, Тimişoara 2008, monografie, p. 256.
Љубомир Степанов, АКУД МЛАДОСТ – 40/ Anamblul Mladost – 40, USR, Тimişoara 2009, monografie, p. 120.
Љубомир Степанов, Савез Срба у Румунији – 20/ Uniunea Sârbilor din România - 20, USR, Тimişoara 2009, monografie, p. 156.
Scenariu de film documentar : ‚Младост – Талија - 30’/ ‚Mladost – Thalia – 30’, Темишвар 1999.
 
Ediţii îngrijite:
Миле Томић, Српско-румунски речник/ Dicţionar sârb-român, 1-3, ССР, Темишвар, 1998-1999, р. 520+596+524, dicţionar.
Вишеслава Ћирић, Српски језик за све узрасте/ Limba sârbă pe înţelesul tuturor, 1-3, ССР, Темишвар, 1998-1999, р. 440+536+168, lingvistică.
 
Traduceri:
Dr Vasile Popa, dr Adrijan Bežan, Rumunske političke i pravne institucije, Beograd, Pravno istraživački centar 1998, str. 274 (traducere din limba română), literatură politică.
Slobodan Bajić, Mărci editate la Timişoara în perioada conducerii administraţiei sârbeşti – 1919, ABB, Timişoara, nr. 5(30)/1999, pag. 42 (traducere din limba sârbă), monografie.
  
Antologii
*** Најава, антологија, саставио Стеван Бугарски, Критерион, Букурешт 1984, р. 141-144.
Ivo Muncian, Scriitori sârbi din România, USR, Timişoara 2007, pag. 206-208.
Srboljub Mišković, Slavomir Gvozdenović, Ljubinka Perinac Stankov, Ivo Munćan, Откривање Срба/ Descoperirea sârbilor, Kragujevac, 2009, pag. 143-147.
Spliter von Slawische Gedichte (Ljubomir Stepanov – Srpski pesnici iz Rumunije), Instytut Kaszubski, Gdansk 2000, str. 45-68.
 
Premii literare:
„Premiul literar sârbesc”, Belgrad 2007, 2009.
Insigna de aur, Societatea cultural-educativă a Serbiei, Belgrad, 2005.
Diploma de onoare a USR, Timişoara 1993.
 
Referinţe critice:
În periodice:
peste 220
 
În volume:
peste 90 (din care 14 în străinătate)