Get Adobe Flash player

TOTOK, William

Printer-friendly versionPDF version

 

Poet, prozator, eseist şi jurnalist.
Născut la 21 aprilie 1951, Comloşu Mare, judeţul Timiş.
 
Studii:
Facultatea de filologie – Universitatea de Vest Timişoara, secţia germanistică (1973–1979)
 
Profesii şi locuri de muncă:
Cofondator al Grupului de Acţiune Banat (Aktionsgruppe Banat) (1972-1975), a fost ţinut în arest preventiv timp de 8 luni pentru "propagandă împotriva orânduirii socialiste" (1975-1976).
Profesor de germană şi română la Tomnatic din Banat, apoi (1982–1985) ca r
Redactor la “Neue Banater Zeitung”.
un ziar de limbă germană din Timişoara.
În 1987 a emigrat în Republica Federală Germania.
 În prezent trăieşte la Berlin ca scriitor şi publicist liber profesionist.
 
Membru:
Membru al Cercului de lucru pentru istorie şi cultură pentru Europa centrală, răsăriteană şi de sud-est (Arbeitskreis für Geschichte und Kultur in Ostmittel-und Südosteuropa e.V.), Membru în Comitetul pentru Drepturile Omului din România (din cadrul Fundaţiei „Heinrich Böll”)
Membru al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România (prezidată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel) .
 
Colaborează la: Europa liberă, Deutsche Welle, BBC, Radio France Internationale ş.a. Revista 22, în România liberă (1992-2000), Observator Cultural (2000-2004), Timpul (din 2000), Ziua (2004-2005), aLtitudini (din 2006) ş.a.
 
Volume publicate
Die Vergesellschaftung der Gefühle/Socializarea sentimentelor, poezii, Bucureşti, 1980
Freundliche Fremdheit/Politeţe rezervată, poezii, Timişoara, 1984
Das prompte Eingreifen des Fallmeisters beim Versuch eines Hundes sich eigenmächtig auf die Hinterbeine zu stellen/Intervenţia promptă a hingherului la încercarea unui cîine de a se ridica în două picioare, poezii, Mainz, 1987
Eiszeit/Timp îngheţat, poezii, Berlin-Ost, 1987;
Aprecieri neretuşate. Eseuri, articole şi interviuri 1987-1994, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 1994
Marcel Pauker: Ein Lebenslauf. Jüdisches Schicksal in Rumänien 1896-1938. Mit einer Dokumentation zu Ana Pauker, ed. William Totok/Erhard Roy Wiehn, [Marcel Pauker. O biografie, Konstanz, 1999
Der revisionistische Diskurs/Discursul revizionist, ed. Erhard Roy Wiehn, Konstanz, 2000
Constrângerea memoriei. Însemnări, documente, amintiri, Iaşi, 2001
Episcopul, Hitler şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva »spionilor Vaticanului« din România, Iaşi, 2008).
Antologii:
Vînt potrivit pînă la tare. Zece tineri poeţi germani din România, Bucureşti ,Editura Kriterion, 1982
Punktzeit. Deutschsprachige Lyrik der achtziger Jahre/Timp punctat. Lirică germană a anilor 80, ed. Michael Braun/Hans Thill, Heidelberg, 1987
Was sind das für Zeiten. Deutschsprachige Gedichte der achtziger Jahre, ed. Hans Bender, München 1988
Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur/Necrolog pentru literatura germană din România, ed. Wilhelms Solms, Marburg, 1990
Der Sturz des Tyrannen. Rumänien und das Ende einer Diktatur/Prăbuşirea tiranului. România şi sfîrşitul unei dictaturi, ed. Richard Wagner/Helmuth Frauendorfer, Reinbek bei Hamburg, 1990
Ein Pronomen ist verhaftet worden. Die frühen Jahre in Rumänien. Texte der Aktionsgruppe Banat/Un pronume a fost arestat. Textele Grupului de Acţiune Banat, ed. Ernest Wichner, Frankfurt am Main, 1992
In der Sprache der Mörder. Eine Literatur aus Czernowitz, Bukowina/În limba ucigaşilor. Literatura din Cernăuţi/Bucovina, ed. Herbert Wiesner/Ernest Wichner, Berlin, 1993
Dosar Mihail Sebastian, ed. Iordan Chimet, Bucureşti, 2001
Der vergessene stalinistische Schauprozess gegen die `Spione des Vatikans´ in Rumänien 1951/Procesul stalinist uitat împotriva „spionilor Vaticanului“ în România, 1951), în: „Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2005, ed. Hermann Weber, Ulrich Mählert, Bernhard H. Bayerlein , Berlin, 2005
Coautor al Raportului final redactat de Comisia Internaţională pentru studierea Holocaustului în România, ed. Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Iaşi, 2005).
Holocaust an der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944/Holocaust la periferie. Politica evreiască şi uciderea evreilor în România şi-n Transnistria 1940-1944, ed. Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Berlin, 2009
Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart Personen Bd.2/1 A-K, Bd. 2/2 L-Z /Dicţionarul antisemitismului. Ostilitatea faţă de evrei în trecut şi-n prezent, ed. Wolfgang Benz, Berlin, 2009
Este coeditor al revistei bianuale pentru istorie, literatură şi politică sudesteuropeană, "Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik".
 
Referinţe critice:
În periodice:
Eduard Schneider (în: Neue Banater Zeitung), Helmut Britz (în: Neuer Weg), Peter Motzan (în: Die rumäniendeutsche Lyrik nach 1944. Problemaufriss und historischer Überblik, Dacia Verlag, Cluj-Napoca, 1980), Hellmuth Seiler (în: Neuer Weg), Widmar Pohl (în: Dichter für die Freiheit. Von der subversiven Kraft der Literatur in Osteuropa, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1993), Thomas Krause (în: Die Fremde rast durchs Gehirn, das Nichts..., Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1998), René Kegelmann (în: „An den Grenzen des Nichts, diese Sprache“. Zur Situation der rumäniendeutschen Literatur der achtziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, Aisthesis Verlag, Bielefeld, 1995), Urs Alemann (în: Basler Zeitung), Wolfgang Schuller (în: Frankfurter Allgemeine Zeitung), Matthias Messmer (în: Neue Zürcher Zeitung), Henriette Schröder (în: Süddeutsche Zeitung), Gabriel Andreescu (în: Observator Cultural), Gabriel Kohn (în: Orizont), Mircea Iorgulescu ( în: revista „22“), Marta Petreu (în: Apostrof)
 
În volume:
Victor Neumann (în: Ideologie şi fantasmagorie. Perspective comparative asupra istoriei gîndirii politice în europa Est-Centrală, Editura Polirom, Iaşi, 2001), Diana Schuster (în: Die Banater Autorengruppe: Selbstdarstellung und Rezeption in Rumänien und Deutschland, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz 2004), Ion Bogdan Lefter (în: Puzzle cu „noul val“. Addenda la falsul tratat de poezie Flashback 1985, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005), Ion Bogdan Lefter (coordonator): Scriitori români din anii `80-’90. Dicţionar bio-bibliografic, Volumul III, P-Z, Editura Paralela 45, Piteşti-Bucureşti-Braşov-Cluj-Napoca, 2001, pp. 228-230.