Get Adobe Flash player

VĂLCAN, Ciprian

Printer-friendly versionPDF version
 
Filosof, eseist, traducător.
Născut la 5 decembrie 1973, Arad.
 
Studii:
Liceul Economic din Arad (19881992);
Facultatea de Litere şi Filozofie, Universitatea de Vest din Timişoara, secţia filozofie (19921997);
Bursier al Şcolii Nornale Superioare din Paris (19951997);
Licenţă în filozofie la Universitatea Sorbona (1996);
Masterat în filozofie la Universitatea Sorbona (1997);
Doctor în filozofie al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2002);
Doctor în filologie al Universităţii de Vest din Timişoara;
Doctorat în istorie culturală la Ecole Pratique des Hautes Etudes din Paris (2006).
 
Profesii şi locuri de muncă:
Preparator, asistent, lector apoi conferenţiar la Facultatea de Drept a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (1997până în prezent).
Colaborează la:„Orizont”, „Arca”, „Dilema”, „Korunk”, „Timpul”, „Steaua”, „Cathedra” (Mexic), „Armas y letras” (Mexic), „Gradin” (Serbia), tv. Radio local ş.a.
 
Volume publicate:
Recherches autour d’une philosophie de l’image, Timişoara, Editura Augusta, 1998; Studii de patristică şi filozofie medievală, Timişoara, Editura Augusta, 1999;
Eseuri barbare, Timişoara, Editura Augusta, 2001;
 
Volume colective:
Fides et ratio,Cluj-Napoca, Editura Viaţa Creştină, 2002;
 In honorem magistri G. I. Tohăneanu, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Studii de filosofie contemporană, Cluj-Napoca, Galaxia Gutenberg, 2005.
 
Volume coordonate:
Jacques Le Rider,Europa Centrală sau Paradoxul fragilităţii, Iaşi, Editura Polirom, 2001;
Labirintul subiectivităţii, Timişoara, Editura Augusta, 2001;
Dinamica dreptului în societatea contemporană, Timişoara, Editura Augusta, 2001; Portret de grup cu idei, Cluj-Napoca, Editura Viaţa Creştină, 2002;
Travers. O antologie a literaturii maghiare din Transilvania, Iaşi, Editura Polirom, 2002;
O anatomie a discursului filosofic, Timişoara, Editura Augusta, 2002;
Michel Serres, Modelullui Hermes, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2003; Jacques Le Rider, Otto Weininger sau voluptatea excesului, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2003;
Paradigma ereticului,Timişoara, Editura Augusta, 2004;
Tentaţia ideii, Cluj-Napoca, Galaxia Gutenberg, 2004;
Eseuri de fenomenologie a culpabilităţii, Timişoara, Editura Augusta, 2004;
Cultura memoriei în Europa Centrală, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005; Fragilitatea spiritului, Cluj-Napoca, Galaxia Gutenberg, 2005;
Inerţia imaginaţiei, Cluj-Napoca, Galaxia Gutenberg, 2005;
Fascinaţia formei, Cluj-Napoca, Galaxia Gutenberg, 2005.
 
Traduceri:
Luc Ferry, Omul-Dumnezeu sau sensul vieţii, Timişoara, Editura Augusta, 1999;
Luc Ferry, Noua ordine ecologică, Timişoara, Editura Augusta, 1999;
Pierre Bonté, Michel Izard, Dicţionar de antropologie şi etnologie, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
 
Premii:
Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (2000).
 
Referinţe critice
 
În periodice:Marius Lazurca, „Revue d’Etudes Interculturelles”, nr. 1, 1997; Robert Lazu, „Orizont”, nr. 11, 2000; Balazs I. J., „Kronika”, nr. 35, 2000 ş.a.
 
În volume:Lucian Ionică, Imaginea audiovizuală,Timişoara, Editura Marineasa, 2000; M. Neamţu, în: Jean-Luc Marion, Crucea vizibilului,Sibiu, Editura Deisis, 2000; Inerţia imaginaţiei,Cluj-Napoca, Galaxia Gutenberg, 2005; C. Mihai, La logique d`Hermes. Études sur l’imaginaire, Craiova, SITECH, 2006.