Get Adobe Flash player

A încetat din viaţă CRISTEA SANDU TIMOC

Printer-friendly versionPDF version
   A încetat din viaţă prozatorul, poetul, istoricul şi focloristul
                                            CRISTEA SANDU TIMOC
   Născut la 8 septembrie 1916, la Zlocutea (Alexandrovac), Timoc, Serbia, a absolvit Şcoala elementară, Alexandrovac, Liceul „Traian” din Turnu-Severin, Şcoala Normală Târgu Jiu, Şcoala Normală Craiova, Şcoala de Ofiţeri în Rezervă din Ploieşti (1940–1941), Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti (1946–1950) şi Academia de Înalte Studii Comerciale (1946–1950).
   A colaborat, încă din tinereţe, la publicaţii precum: „Nădejdea”, „Universul”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Curentul”, „Slova”, „Orizont”, „Dacia”, „Ziua” etc., devenind, în timp, unul dintre cei mai activi militanţi pentru păstrarea identităţii culturale a românilor de pretutindeni.
   A publicat numeroase volume, printre care: Poezii populare de la românii din Valea Timocului, Editura Scrisul Românesc, 1943; Istoria românilor timoceni, Editura Nădejdea, 1944; Cântece bătrâneşti şi doine, ESPLA, 1967;
Casa din Dunăre, povestiri, Editura Facla, 1974; Pasărea sufletului, versuri, Editura Eminescu, 1980; Tăcerea de piatră, versuri, Editura Cartea Românească, 1982; Coroana munţilor, povestiri, Editura Ion Creangă, 1983; Poveşti populare româneşti, Editura Minerva, 1988; Tragedia românilor de peste hotare, Editura Astra Română, 1994; Mărturii de la românii uitaţi, Editura Astra Română, 1995; Vlahii sunt români, Editura Astra Română, 1997;
Istoria neamului românesc, Timişoara, 2003.
   Prin dispatiţia lui CRISTEA SANDU TIMOC, obştea scriitoricească timişoreană pierde un luptător redutabil pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor şi identităţii culturale a Banatului istoric, un om de mare suflet şi un coleg dăruit celor din jur.
   Dumnezeu să-l odihnească în pace!
   Condoleanţe sincere familiei îndoliate!