Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Timișoara

Get Adobe Flash player

Invitaţie

  Vineri, 14 mai. a.c., de la ora 13.30, în sala de cenaclu a revistei „Orizont” va avea loc o întâlnire cu dl Dorin Popa, coordonatorul colecţiei Societate&Publicistică a Institutului European (Iaşi), în contextul lansării volumului Vederi din Timişoara de Viorel Marineasa.

Întâlnire româno-germană

   La sediul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România a avut loc joi, 6 mai a.c., o întâlnire de lucru la care au participat, din partea germană, doamnele Alina Baciu, Directoarea Centrului Cultural German Timişoara, şi Elke Sabiel, Consilier cultural, iar din partea română, Cornel Ungureanu, Preşedintele Filialei Timişoara a USR, Maria Pongracz, Vicepreşedinte, şi Marian Odangiu, Referent de specialitate. Cu acest prilej, a fost realizat un fructuos schimb de opinii privind literatura germană din Banat şi din diaspora şi au fost stabilite reperele unei viitoare colaborări în proiecte culturale comune, în beneficiul stimulării şi susţinerii scriitorilor bănăţeni de limba germană din diaspora, precum şi a celor din spaţiul cultural local şi regional.

Sumarul revistei "Orizont" Aprilie/2010

Un romancier din Est: Ioan Groşan:
Romancierul ca zugrav, faianţar şi arhitect (un interviu cu Ioan Groşan realizat de Mircea Mihăieş); trei cronici literare la romanul recent apărut al lui Ioan Groşan, Un om din Est. Semnează Cornel Ungureanu, Mircea Mihăieş şi Lucia Toader.
Aniversare: profesorul Ştefan Munteanu la 90 de ani. Portrete de Vasile D. Ţâra, Ileana Oancea, Alexandru Ruja, Laura Cheie, Livia Vasiluţă.
Cronici literare lavolume de Philip Roth, Ioana Pârvulescu, Mircea Daneliuc, Alexandru Niculescu. Semnează Cristina Chevereşan, Radu Ciobanu, Alexandru Budac, Smaranda Vultur.
Un haiduc feminin. Inedit: Corespondenţă Olga Caba
Polonia. In memoriam. Împăcare (un eseu de Wojciech Bonowicz) şi un dialog inedit cu filosoful Leszeck Kołakowski, Despre bătrâneţe, înţelepciune şi virtuţi în exces (pagini realizate cu sprijinul Institutului Polonez din Bucureşti)
Temeritatea traducerii. Un interviu cu Gabriela Koszta
Rubrici permanente: Şerban Foarţă, Marcel Tolcea, Claudiu T. Arieşan, Paul Eugen Banciu, Adrian Bodnaru, Daniel Vighi, Viorel Marineasa, Radu Pavel Gheo, Robert Şerban, Adriana Cârcu, Cora Manole, Ioan Palici, Dana Chetrinescu, Ciprian Vălcan, Cristina Chevereşan, Adina Baya, Daniela Magiaru, Petru Umanschi.
Fiction &CO  Strada Dostoievski (Fragment de roman) de Marian Odangiu
Rammstein la Belgrad, de Mimo Obradov
Vasile Popovici: Ca un pod argintiu al dorinţei. Noi pagini marocane (jurnal)

Întâlnirile literare de vineri

Vineri, 23 aprilie 2010, de la ora 12.00, sala de cenaclu a FilialeiTimişoara a Uniunii Scriitorilor şi a revistei „Orizont” va găzdui o manifestare In memoriam Anavi Ádám. Cu acest prilej, va fi lansat volumul Élj sokáig, halj meg gyorsan Să trăieşti mult, să mori repede.

Invitaţie

   Joi, 15 aprilie, ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor va avea loc Ziua Editurii Palimpsest.
   Cu acest prilej, vor fi lansate volumele Leoaica rănită de Aurel Gheorghe Ardeleanu, Poetica imanenţei de Eugen Dorcescu şi Nopţi fără heruvim de Ion Jurca Rovina.
   În partea a doua a manifestării va fi aniversat prozatorul Titus Suciu, la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Pages