Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Timișoara

Get Adobe Flash player

Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România

 
   Joi, 18 aprilie 2013, a avut loc şedinţa Comitetului Director al USR, cu următoarea ordine de zi:
1. Discuţie cu preşedinţii filialelor (secţiilor) din Bucureşti ale USR despre funcţionarea acestora potrivit noului statut.
2. Informare privind mutarea sediului USR din Calea Victoriei, nr. 115, în Calea Victoriei, nr. 133.
3. Informare privind derularea contractului cu firma care a închiriat Casa Vernescu şi a contractului cu Hotelul UNIQUE.
4. Informare privind acţiunile de revendicare în justiţie a Casei Vernescu (prezentarea unui rezumat oferit de biroul de avocatură care apără interesele USR).
5.    Desemnarea laureatului Festivalului „Tudor Arghezi”, ediţia 2013.
6.    Anunţarea principalelor date din calendarul de acţiuni ale USR.
7.    Diverse.
   Invitarea preşedinţilor secţiilor actualei (încă) Asociaţii Bucureşti a avut drept scop să prevină dezinformările şi zvonurile cu privire la dispariţia Filialei Bucureşti şi altele asemenea. S-a explicat tuturor că este vorba despre înfiinţarea a şase filiale în Bucureşti, fostele secţii ale ASB devenind filiale autonome.
   Cât despre revendicarea în justiţie a Casei Vernescu, aceasta frizează absurdul: imobilul a fost cumpărat de statul român încă din anul 1908 de la deţinătorul de atunci, iar acum o persoană născută în 1937, pretinsă moştenitoare a proprietarului iniţial al casei (acesta a decedat la sfârşitul secolului XIX!), revendică imobilul conform Legii 10, referitoare la casele naţionalizate! Se pare, aşadar, că în spatele acestei „moştenitoare” ar sta reprezentanţi ai mafiei imobiliare.
   Comitetul Director l-a nominalizat pe poetul Adrian Popescu pentru marele premiu al Festivalului „Tudor Arghezi” de la Tg. Jiu, ediţia de anul acesta.
   Acţiunile USR din 2013 sunt: Colocviul romanului românesc, care se va desfăşura între 31 mai şi 2 iunie la Alba Iulia; Turnirul de poezie de la Gyula, ediţia a III-a, între filialele Cluj şi Arad, care se va desfăşura între 2 şi 7 iunie.
   La 10 iunie va avea loc şedinţa Consiliului USR, care va stabili calendarul alegerilor. Se propune de către Comitetul Director ca data limită pentru depunerea candidaturilor la preşedinţia USR să fie 16 august, iar alegerile propriu zise să aibă loc, pe filiale, aşa cum stabileşte noul statut, între 16 septembrie şi 15 octombrie.
   Tot în ziua de 10 iunie va avea loc şi decernarea premiilor USR pe anul 2012.

Întâlnirile literare de vineri

   Vineri, 26 aprilie 2013, ora 12.00, în sala de cenaclu  a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, va avea loc o proiecție de filme documentare consacrate scriitorilor EUGEN TODORAN, ANAVI ÁDÁM și LAURENȚIU CERNEȚ, realizate de VICTOR POPA.

Întâlnirile literare de vineri

   Vineri, 19 aprilie 2013, ora 12.00, în sala de cenaclu  a Filalei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, va avea loc lansarea volumelor Timișoara povestește și Anuarul cercurilor de scriere creativă, coordonate de prof. dr. ELENA JEBELEANU.

Întâlnirile literare de vineri

   Vineri, 29 martie a.c., de la ora 12.00, în sala de cenaclu a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a revistei Orizont, va avea loc lansarea volumelor Sub fascinația lingvisticii bănățene, de SIMION DĂNILĂ, Lumi paralele. Universul durerii în Cartea lui Iov și Lumi paralele. Năvodul cuvintelor, de REMUS GIORGIONI, Paleoclimat, de LAURIAN LODOABĂ, A opta treaptă, de DAN FLORIȚA SERACIN, Pasajul discret, de CRISTIAN GHINEA, precum și prezentarea revistei lugojene Banat, cu scriitoarea ADRIANA WEIMER.

Vacanță la mare pentru scriitori

   Colegii care doresc să își petreacă vacanța 2013 la Casa de odihnă ”Zaharia Stancu” de la Neptun, sunt invitați să vizualizeze conditțile și Regulamentul asezământului la adresa de internet http://www.uniuneascriitorilor.ro/12-03-2013-regulament-de-functionare-a-casei-scriitorilor-zaharia-stancu-de-la-neptun/

Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România

   În ziua de 12 martie a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului USR, care a început cu o informare a preşedintelui asupra situaţiei USR, cu un accent pe situaţiea reală a Uniunii şi a procesului mutării din Casa Monteoru, care se va încheia în ziua de 15 aprilie. Dl Nicolae Manolescu a subliniat – a câta oară? – că tot ce se vehiculează prin mass-media în ultimele săptămâni sunt inexactităţi, evident direcţionate în atacuri la persoană. În urma retrocedării Casei Monteoru familiei Angelescu, birourile Uniunii se vor regăsi în Casa Vernescu, acolo unde au mai funcţionat o vreme şi în anii ʼ90. În ce priveşte finanţarea activităţilor Uniunii, aceasta s-a reluat, cu o anume economie, reducerea salariilor cu 10 la sută şi reducerea personalului revistelor USR cu câte un post, ca urmare a încheierii contractului pentru spaţiul fostului cazinou de la Casa Vernescu şi a obţinerii unor finanţări de la Ministerul Culturii pentru revistele ANUC.  
   A fost prezentat raportul Comisiei de Cenzori privind anul financiar 2012. Primvicepreşedintele USR, dl Varujan Vosganian, a prezentat bugetul USR pe anul în curs, buget care a fost aprobat, prin votul membrilor Consiliului. Atât raportul cât şi bugetul au confirmat redresarea financiară a USR.
   Intense dezbateri au fost consacrate modificărilor aduse statutului USR, în vederea desfăşurării mai eficiente a activităţilor diverse ale uniunii. A fost votat de către membrii Consiliului Uniunii Scriitorilor din România STATUTUL modificat, aşa cum a rezultat din dezbaterile care au avut loc în Filiale şi din propunerile primite de Comisia de Statut.
   Preşedintele Comisiei de Validare, dl Dan Cristea, a dat citire listei de membri stagiari care au avut dreptul să se titularizeze după cei trei ani prevăzuţi în statut. Dintre aceştia, o parte au devenit membri titulari. Menţionăm că în noul statut nu mai sunt prevăzuţi membri stagiari, urmând ca aceia care au rămas stagiari să aştepte până când se fac cei trei ani care le permit definitivarea în USR.  
   Consiliul a luat de asemenea în discuţie statutul revistei Secolul 21, care nu aparţine USR, dar deţine spaţii generoase în Casa Vernescu. Au fost luate în discuţie şi situaţiile revistelor Memoria şi Secolul 21, care nu aparţin USR, dar au redacţiile la Casa Vernescu.
   A fost ultima şedinţă a Consiliului Uniunii Scriitorilor care s-a ţinut în Sala Oglinzilor din Casa Monteoru.
   Comisia de Validare a decis titularizarea următorilor scriitori, membri ai Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România:Tudor Creţu, Doina Bogdan Dascălu, Bata Marianov, Aurelian Sârbu, Adriana Weimer.

Pages